طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ارائه روشي مناسب جهت سنتز مشتقات ۱ ، ‎۲- دي هيدروکينازولين طي يک واکنش چند جزئي در حضور مايع يوني ‎۱- متيل ايميدازوليوم تري فل

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده