طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

حذف آلودگي نفتي از خاک به کمک گياه با تاکيد بر تاثير لندفارمينگ بر کارايي آن

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده