طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مطالعه ي نظري خصوصيات آنتي اکسيداني انواع متيل کومارين ها به عنوان داروهايي جديد در جاروب راديکال هاي آزاد

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده