طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مطالعه کمي پايداري نظام هاي کشاورزي مبتني بر برنج با استفاده از يک شاخص پايداري ( مطالعه موردي : استان مازندران )

تب‌های اولیه