طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان در تحمل به ايسکمي حاصل از هيپرکسي نورموباريک در مغز رت مدل سکته مغزي

تب‌های اولیه