طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ارزيابي ارتباط غناي گونه اي در گياهان کشاورزي خانواده هاي عالي با تعداد گونه هاي موجود در آنها

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده