طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مطالعه نظري از آغاز تعادل تاتومري بين دو گونه ‎۱- نيترو ‎۲- نيتروزو ‎۲- فنيل اتان و فرم اکسيم آن در فاز گازي : بررسي اثر گروهه

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده