طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اکسيداسيون انتخابي سيکلو هگزن تحت اثر کاتاليزور الک ملکولي مزو پور حاوي واناديوم در محيط مايع

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده