طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اثر مداخله اي نوروسايکولوژي (HAS) در کارآمدي خواندن و نوشتن دانش آموزان مبتلا به نارساخواني تحولي ( نوع زبان شناختي )

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده