طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اکسايش کاتاليستي ترکيبات آلي در مايعات يوني با استفاده از فتالوسيانين ها در حضور هوا

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده