طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مطالعه ي اکسايش کاتاليتيکي ترکيبات آلي با کمپلکس حاصل از اندر کنش سيکلو دکسترين با پورفيرين هاي آهن محلول در آب در محيط مائي

تب‌های اولیه