طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

چکيده نامه و راهنماي بازيابي مدارک بخش تک نگاري(مونوگراف) مرکز اسناد و تحقيقات دانشکده معماري و شهرسازي

تب‌های اولیه