طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي عملکرد کمي و کيفي سه توده سير (Allium sativum L) ايراني در نظام هاي کشت فشرده سنتي و زيستي در مزرعه دانشگاه شهيدبهشتي در

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده