طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي تشکليل کمپلکس هاي دي متيل قلع (IV) با آدنوزين و گوآنوزين ‎۵ منو فسفات در محيط مائي و مطالعه پايداري آنها

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده