طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شناسايي و اندازه گيري مشتقات پيروليدون در داروها با استفاده از ميکرو استخراج با فاز جامد پلي پيرول از فضاي گازي فوقاني به وسيل

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده