طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

روابط متقابل بين کارآمدپنداري و ادراک حمايت از سوي خانواده، معلمان و دوستان نزديک در ارتباط با رضايت از زندگي در نمونه هايي از

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده