طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

توليد اسيد رزمارينيک از گياهچه هاي ريز ازديادي شه آويشن شيرازي (.Zataria multiflora Boiss)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده