طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

جداسازي انانيتومرهاي دارويي به وسيله کروماتوگرافي مايع با استفاده از وانکومايسين به عنوان فازساکن کايرال

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده