طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مطالعه ترموديناميکي يک مخلوط دوتايي غليظ الکتروليت قوي بر اساس مدل برهمکنش يوني پيترز با استفاده از روش پتانسيومتري

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده