طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مطالعه نظري تعادل تاتومري بين ترکيبات ‎۱ و ‎۲ و ‎۴_ تري ازول، ‎۳_ تيول و ‎۱و ‎۲ و ‎۴_ تري ازول، ‎۳_ تيون و مشتقات آنها در فاز

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده