طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سنتز تک مرحله اي ايليدهاي پايدار فسفر با استفاده از واکنش بين تري فنيل فسفين، استراستليني و CH اسيد مالونيتريل

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده