طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تعيين جايگاه هاي تشکيل پيوند کمپلکس تاليوم (‎۱ ) با سديم گوانوزين منوفسفات به عنوان يکي از اجزا DNA در محيط آبي و محاسبه ثابت

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده