طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي دشواريهاي دانشجويان دوره دوم کارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي ( دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي ) در

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده