طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي اثرات محلولپاشي روغن هاي معدني براي زود گلدهي درختان پسته رقم اکبري به منظور مقابله با شرايط نامساعد محيط

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده