طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

معرفي يک روش آناليز جديد براي تعيين و اندازه گيري اجزا پني سيلين ‎۶:۳:۳ با استفاده از کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده