آناليز اسانس دو گونه گياه به نام هاي Cachrydifolia Diplotaenia و Peucedanum cervarifolium با استفاده از دستگاه هاي GCMS و GC

تب‌های اولیه

جزئیات