طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

واکنش حلقه زايي [ ۴+‎۱ ] ايزوسيانيدها با ترکيبات کربوئيل دار کم الکترون سير نشده _ a، b. سنتز و مطالعه فعاليت بيولوژيکي برخي ف

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده