طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مطالعه ترموديناميکي و سينتيکي برخي از فلزات واسطه با ليگاندهاي پلي آمينو پلي کربو کسيليک و آلفا_آمينو کربوکسيليک و تعيين مکاني

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده