طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

"کمکم کن. غمگینم" راهنمای پیشگیری و درمان افسردگی کودکان و نوجوانان
نويسندگان ديويد جي. فاسلر و لين اس. دومس؛ ترجمه نسرين پارسا, عنوان اصلي: <1997 ,Help me, I'm sad: recognizing, treating, and preventing childhood and adolescent depression> نمايه ;
# C وNet Framework , پرسپکتيو ++ C
مولفان باب پاول، ريچاردويکس؛مترجم حوريه شاه حسيني, عنوان اصلي:C# and Net Framework, the C++ perspective واژه نامه ;
''کار'' و ''فراغت'' ایرانیان
حسن قاضي مرادي, چاپ قبلي : اختران ، ‎۱۳۸۶. کتابنامه به صورت زيرنويس. ;
( ميزان الحکمه )
ترجمه ميزان‌الحکمه تصنيف ابوالفتح عبدالرحمن‌خازني بامقدمه‌و تعليقات مدرس رضوي, کتابنامه ‎۰ ص ‎۰ ( لح) -م ;
( التنبیه والاشراف)
کتاب النبيه والاشراف لابي الحسن علي بن‌الحسين بن علي المسعودي, ص ‎۰ ع ‎۰ به لاتين ۰ .Al Mausdi kitaab at tan bih wal ischaraf ;
( المصادر في اللغه) فرهنگ مصادر اللغه عربي به فارسي
1, ( نوشته ) ابوجعفر احمدبن‌علي ) به‌تصحيح عزيزالله جويني, کتابنامه : ص ۰ ( ۷۸۱ ) - ۷۸۴ ‎۰ ;
( الکواکب الدريه في مدح خيرالبريه) شرح وترجمه قصيده برويه در لغت حضرت رسول اکرم( ص)
نوشته حسن‌سعيد ( بانضمام) قصيده‌ناصر خسرو علوي و شرح قصيده برديه‌احمدشيح الاسلام مريواني
( الکواکب الدریه فی مدح خیرالبریه شرح ) قصیده مبارکه برده موسوم به:الکواکب الدریه فی مدح خیر البریه علیه وعلی اله وصحبه الاف ص
از : امام شريف الدين ابي‌عبدالله محمدبوصيري ترجمه‌وشرح وتفسير محمدشيخ الاسلام بخط محمدسعيد حيرت‌سجادي, کتابنامه بصورت زيرنويس. ;
( تقويم الصحه )
ترجمه تقويم الصح از مترجمي نامعلوم متن به‌عربي از ابن‌بطلان بغدادي به‌تصحيح غلامحسين يوسفي, کتابنامه ص ۰ ( ۲۱۴ ) - ۲۱۶ ‎۰ ;
( ديوان شرح ) شرح مشکلات ديوان ان ري
تاليف ابوالحسن حسيني فراهاني به‌تصحيح مدرس رضوي, کتابنامه بصورت زيرنويس ‎۰ ;
( دیوان شرح)
شرح لغات ومشکلات ديوان انري ابيوردي تاليف جغفر شهيدي, کتابنامه بصورت زيرنويس ‎۰ ;
( دیوان ‎۰ برکزیدها قصیده ترسائیه شرح) شرح قصیده ترسائیه خاقانی
بقلم ولاديمير مينورسکي ‎۰ ترجمه و تعليقات ازعبدالحسين زرين کوب, اين رساله نخستين بار در ‎۱۳۳۲ درمجلد يکم فرهنگ ايران زمين انتشاريافته است ‎۰ ;
( رومیو وجولیت) نمایشنامه غم انگیز رومیو جولیت
اثر ويليام شکسپير؛ ترجمه علاءالدين پاآزارگادي, چاپ دوم: ‎۱۳۵۱ عنوان اصلي:<.the tragedy of romeo and juliet> ;
( سني ملوک الارض والانبياء فارسي )
تاريخ پيامبران وشاهان از حمزه‌بن حسن اصفهاني ترحمه جغفر شعار
( مزيه اللسان الفارسي علي سائر اللسنه ما خلا العربي ) برتري زبان فارسي بر ديگر زبانهابجز عربي
تاليف ابن کمال پاشا ( ويراسته حسينعلي محفو ) ترجمه پرويز اذکابي, کتابنامه : ص ۰ ۴۱ - ۵۲ ‎۰ ;

صفحه‌ها