طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫کاربرد Autodesk Map 3D در GIS‬
/ ترجمه و گردآوری محمدمهدی قاجار‌خسروی., کتابنامه: ص. ۳۰۷.
‏‫کاربرد آمار در کتاب‌سنجی ، کتابخانه‌سنجی و علم‌سنجی با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL
/ علی‌رضا هویدا., ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭ Alireza Howayda. The application of statistics in bibliometrics, librarymetrics ... ., واژه نامه., کتابنامه: ص. [۲۲۹]- ۲۳۶.
‏‫کاربرد آمار چند متغیری‮‬
‏‫/ مولفان باربارا جی. تاباخنیک، لیندا اس. فیدل‮‬, ‏‫عنوان اصلی: Using multivariate statistics,6th ed, c2013.‎‬, ‏‫نویسندگان باربارا جی. تاباکنیک، لیندا اس.فیدل؛ مترجمان بلال ایزانلو [...و دیگران]؛ ویراستار علمی حسن پاشا شریفی
‏‫کاربرد مصالح در طراحی منظر‬
‏‫/ [راب دبليو ساوينسکی]‬, ‏‫عنوان اصلی : Materials and their applications in landscape designe ,c2009‭., چاپ دوم: ۱۳۹۰., ‏‫واژه‌نامه.‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۲۰۷- ۲۰۸.‬
‏‫کاربرد هیپنوتیزم‌درمانی شناختی در درمان سردرد: اصول و مبانی مبتنی بر رویکرد یکپارچه‌نگر
‏‫/ تدوین عبدالله امیدی، آذرالسادات پیغمبری، مجتبی حبیبی., تدوین: عبدالله امیدی، آذرالسادات پیغمبری، مجتبی حبیبی, کتابنامه: ص. 166-155
‏‫کاربرد کد شبیه‌سازی MCNP در محاسبات هسته‌ای
‏‫/ گردآوری و ترجمه پژمان شیرمردی، علی طاهری، حمال امیری., ‏‫کتابنامه: ص. ۲۲۸ - ۲۲۹., گردآوری و ترجمه پژمان شیرمردی، علی طاهری، حمال امیری
‏‫کاربست آمار استنباطی در علوم رفتاری‮‬‮‬
‏‫/ تاليف جواد مصرآبادی.‮‬, ‏‫کتابنامه.‮‬
‏‫کارشیفتگی و تعارض‌های آن با زندگی‮
‏‫/ علی فصيحی، صغری طاهرخانی.‮‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۶۸ - ۷۳؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏‫کافه‌ای به نام چرا‏‫: (مکانی برای یافتن چراهای زندگی)‏‫
‏‫/ جان‌پی.استرلکی, ‏‫عنوان اصلی: The Why Café , c2006‭., ‏‫چاپ قبلی:تالیا،۱۳۸۸., چاپ سوم: ۱۳۹۲., چاپ ششم : ۱۳۹۵., ‏‫این کتاب قبلا تحت عنوان"کافه چرا"توسط انتشارات تالیا در سال ۱۳۸۸ فیپا گرفته است., ‏‫جان‌پی.استرلکی‏‫؛ امیرحسن مکی.
‏‫کاملترین مرجع آموزشی و کاربردی Solid works 2014‬
/ نوشته علی‌اکبر علمداری، حسین اسلامی، علی آقا‌کثیری., چاپ قبلی کتاب حاضر تحت عنوان" کاملترین مرجع آموزشی SolidWorks " منتشر شده است., چاپ ششم.
‏‫کتاب جامع تافل لانگمن (به همراه ترجمه و پاسخ تشریحی) Longman preparation course for the TOEFL test‬ (درسنامه کامل +۵ دوره آزمون کامل به همراه ترجمه و پاسخ تشریحی) مهارتهای شنیداری
/[دبورا فیلیپس], ‏‫عنوان اصلی: Longman preparation course for the TOEFL test: the paper test‬‭‭‭‭., [دبورا فیلیپس] ؛ ترجمه و تالیف رضا خیرآبادی ، معصومه خیرآبادی ، سکینه دوخانی.
‏‫کتاب جامع مبانی، روش‌ها و فنون راهنمایی و مشاوره‬
‏‫/ مولف ایرج مختارنیا، الهام شاه‌پسندی‬, ‏‫عنوان عطف: مبانی، روش‌ها و فنون راهنمایی و مشاوره.‬, ‏‫کتابنامه.‬
‏‫کتاب راهنمای والدین مهارتهای اولیه کودکان
‏‫/ تالیف میریام استوپارد, ‏‫عنوان اصلی: ‭Baby's first skills, Rev. ed., 2009., ‏‫چاپ دوم., ‏‫این کتاب قبلا تحت عنوان " آموزش مهارت‌های اولیه کودکان" توسط شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکاء در سال ۱۳۹۲ منتشر شده است.
‏‫کتاب سال تصویرگران ۹۵ = Annual book of illustrators 2016
/ [تهیه‌کننده انجمن تصویرگران ایران], ‏‫فارسی -- انگلیسی., 1, [تهیه‌کننده انجمن تصویرگران ایران]؛ مدیر هنری پژمان رحیمی‌زاده‏‫؛ مترجم محسن ربیعی.
‏‫کتاب مجموعه آمار: چکیده‌ای از سه درس تخصصی آمار کاربردی به همراه حل تشریحی هفده دوره آزمون کارشناسی ارشد
‏‫/ مولف شکیبا خادم‌القرآن، مریم هاشمی‌طالخونچه., این کتاب تحت عنوان" ک‍ت‍اب‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آم‍ار: چ‍ک‍ی‍ده‌ای‌ از ش‍ش‌ درس‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ آم‍ار ه‍م‍راه‌ ب‍ا ح‍ل‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ۱۱ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د" توسط مریم هاشمی‌طالخونچه و شکیبا خادم‌القرآنی به صورت یک جلدی در سال ۱۳۸۳ تالیف شده است. چاپ دوم : بهار 1389, جلد دوم کتاب تحت عنوان مجموعه آمار نظری : چکيده‌ای از سه درس تخصصی آمار نظری به همراه حل تشریحی پانزده دوره آزمون کارشناسی ارشد., ج.۱ (چاپ دوم: بهار ۱۳۸۹)., ج.۲ (چاپ اول: زمستان ۱۳۸۷)., ‏‫واژه‌نامه. , نگارش : شکیبا خادم القرآنی ، مریم هاشمی طالخونچه, ج.1.کتاب مجموعه آمار: آمار کاربردی._ _ ج.2. کتاب مجموعه آمار نظری : چکیده ای از سه عنوان درسی همراه با حل تشریحی شش دوره آزمون کارشناسی ارشد
‏‫کتابخانه ملی ایران‮
‏‫/ مولفین سیدعمادالدین خاتمی، غلامرضا امیرخانی.‮‬, کتاب حاضر به مناسبت هشتادمین سال تاسیس کتابخانه ملی ایران منتشر می‌شود., ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭Seyed Emad Khatami, Gholamreza Amirkhani, National library of Iran., 1, مولفین سیدعمادالدین خاتمی، غلامرضا امیرخانی.‮‬
‏‫کدام نوزایی شهری؟ مقایسه استراتژی‌های بازسازی شهری در سطح بین‌الملل‬
‏‫/ ویرایش لیبی پورتر، کیت شاو‬, ‏‫عنوان اصلی: Whose urban renaissance? : an international comparison of urban regeneration strategies, 2009‭., ‏‫عنوان عطف: کدام نوزایی شهری؟‬, ‏‫واژه‌نامه.‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۲۷۱]- ۲۸۶. ‬
‏‫کرمانشاه ما به دورنمای قدیم شهر (الیگارشی - خاندان‌های حکومت‌گر در کرمانشاهان)‬
/ پژوهشی و نگارش اردشیر کشاورز., کتابنامه: ص. ۳۱۵ - ۳۲۰؛ همچنین به صورت زیرنویس., نمایه., پژوهشی و نگارش اردشیر کشاورز., کتابنامه: ص. ۳۱۵ - ۳۲۰؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏‫کسی پنگوئن گم نکرده؟‬
‏‫/ نویسنده و تصویرگر اولیور جفرز‮, ‏‫فارسی - انگلیسی.‮‬, ‏‫عنوان اصلی: ‏‫‬‭Lost and found,c2005.‬ چاپ چهارم: 1396, ‏‫کتاب حاضر تحت عنوان "گم شده و پیدا شده" با ترجمه صفورا صدیق‌سروستانی توسط لویه در سال ۱۳۸۹ منتشر شده است.‮‬, نویسنده و تصویرگر اولیور جفرز‮‏‫؛ مترجم نسرین وکیلی.‮‬
‏‫کمیک‌ها، مانگاها، و رمان‌های مصور( تاریخ روایت‌های تصویری)
/ رابرت‌اس پترسن, ‏‫عنوان اصلی: .Comics, manga, and graphic novels : a history of graphic narratives ‏‫کتابنامه: ص. [۲۱۵] - ۲۲۵, ‏‫کتابنامه: ص. [۲۱۵] - ۲۲۵.‮, ‏‫نمایه.‬, رابرت‌اس پترسن‏‫؛ مترجم مهرداد گروسی.
‏‫کنترل فرآیند صنعتی‬
‏‫/ ولفگانگ آلتمن‬, ‏‫عنوان اصلی: Practical process control for engineers and technicians‭., ‏‫واژه‌نامه.‬, ولفگانگ آلتمن‬‏‫؛ ترجمه زین‌العابدین موسوی، نعمت‌اله غفاری‌جزی

صفحه‌ها