طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫مدلسازی پیامد به کمک نرم‌افزار Phast & Aloha
‏‫مدلی برای تحول در کسب و کار، دولت و جامعه‬: ADKAR ‬
‏‫مدل‌سازی سری‌های زمانی مالی با R‬‬
‏‫مدل‌سازی و کنترل ربات
‏‫مدل‌های رگرسیون لجستیک برای متغیرهایی با پاسخ ترتیبی‮‬
‏‫مدل‌های نوین تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)‬
‏‫مدیران تاکتیک آفرین
‏‫مدیریت استراتژیک سازمان‌های بهداشت و درمان‮‬
‏‫مدیریت بازاریابی‬
‏‫مدیریت تحول با رویکرد همبالی
‏‫مدیریت دانش: کنکاشی در عوامل شکست‮‬
‏‫مدیریت شهری تهران و اقتصاد فرهنگ‮‬
‏‫مدیریت مآخذ فارسی با اندنوت X4‬
‏‫مدیریت نوآوری‌های فناورانه : (کسب مزیت رقابتی ناشی از تغییر)
‏‫مدیریت هیجانات در فعالیت‌های اطلاعاتی ‮‬
‏‫مدیریت کیفیت جامع ‬
‏‫مدیریت گسترش کالبدی شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری‬
‏‫مرد صد ساله‌ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد‬
‏‫مردان در جنگ
‏‫مردی با چمدانهایش‮‬‏‫: گفتگو با ژاک موکلر کارگردان و متخصص آثار یونسکو و پژوهش به زبان فرانسه از کیکاووس کامیابی‌مسک مسئول فعالیت‌های فرهنگی هنری سوربن، پاریس 11‮
‏‫مردی به نام اوه‮‬
‏‫مروری بر دستگاه‌های مولد پرتوهای یوننده‮‬
‏‫مروری بر وضعیت خدمات امداد خودرویی انگلستان منطبق بر داده‌های سال ۲۰۱۲‬
‏‫مسئله ملی در آذربایجان: نخبگان و رهبری سیاسی (۱۹۵۴ - ۱۹۵۹)‬

صفحه‌ها