طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫لیلی و مجنون‮‬
‏‫/ نظامی گنجوی, 1, نظامی گنجوی‏‫؛ مقدمه میثم فرجی‮‬‏‫؛ خوشنگاری نستعلیق کاوه اخوین‏‫؛ طراحی و صفحه‌بندی محمد زمانیان
‏‫ل‍وی‍ی‌ پ‍اس‍ت‍ور‮‬
‏‫/ ب‍ورل‍ی‌ ب‍رچ‌‮‬, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Louis Pasteur: father of modern medicine, 2001‬‮‬, ‏‫چاپ دوم: ۱۳۸۹.‮‬, ‏‫نمایه.‮‬
‏‫ماتیکان فلسفی
‏‫/ تالیف پرویز اذکائی (سپیتمان), ‏‫ص.ع. به انگلیسی:. ...Parviz Spitman (Azkaei). Philosophic matikan‬, کتابنامه: ص. [۴۱۷] - ۴۳۴؛ همچنین به صورت زیرنویس., ‏‫نمایه. ‮‬
‏‫ماجراهای شگفت اانگیز چارلی کوچولو ( 400 ساله )
‏‫/ نویسنده دیوید فیکلینگ‮‬‏‫‮‬, ‏‫, نویسنده دیوید فیکلینگ؛ مترجم فرمهر امیردوست
‏‫ماجرای یک پیشوای شهید‬
‏‫‬/ اینیاتسیو سیلونه, این کتاب نخستین‌بار تحت عنوان «ماجرای یک مسیحی فقیر» توسط انتشارات نیل در سال ۱۳۵۲ منتشر شده است., چاپ قبلی: نیل‏‫٬ ۱۳۵۷.‬, ایگناتسیو سیلونه ؛ ترجمه محمد قاضی
‏‫مارتا فروید‬
‏‫/ نیکول روزن‬, ‏‫عنوان اصلی: Martha F‭.‬‬, نیکول روزن‬‏‫ ؛ ترجمه‌ی شهرزاد همامی.‬
‏‫ماهیت مجازی: درآمدی بر شبکه‌های اجتماعی‬
این مدرک در آدرس http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است., ‏‫کتابنامه.‬
‏‫ماکس وبر و جامعه‌شناسی اقتصادی
‏‫/ ریچارد سوئدبرگ, ‏‫عنوان اصلی: Max Weber and the idea of economic sociology,c1998, ‏‫بالای عنوان: جامعه‌شناسی اقتصادی., ریچارد سوئدبرگ؛ ترجمه شهین احمدی
‏‫مبانی آسیب‌شناسی روانی بر اساس DSM-5‏‬
/ تالیف مهران سرداری‌پور., کتاب حاضر قبلا با عنوان " مبانی روان‌شناسی نابهنجاری" توسط همین ناشر در سال ۱۳۹۲ منتشر شده است.
‏‫مبانی ارتباطات‬
‏‫/ بهروز اثباتی.‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۱۷۷- ۱۷۸.‬, ‏‫نمایه.‬, بهروز اثباتی.‬
‏‫مبانی ارزش‌ها‮‬
‏‫/ تالیف سيداحمد رهنمايی.‮, ‏‫کتابنامه. ‮‬, ‏‫نمایه. ‮‬
‏‫مبانی ریاضیات آکچوئرال
‏‫/ نویسنده اس. دیوید پرومیسلو‮‬, ‏‫عنوان اصلی: Fundamentals of actuarial mathematics , 2006.‎‬, ج.۲ (چاپ اول: ۱۳۹۲)., نویسنده: اس . دیوید پرومیسلو ؛ مترجم : میرمهدی سید اصفهانی با همکاری زهرا شمس اسفند آبادی و حسین سید اصفهانی
‏‫مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس۲۰۱۴‮‬
‏‫/ [ بروس آلبرتس... و دیگران]‬‮‬, ‏‫عنوان اصلی:‭ Essential cell biology, 4rd ed, 2014‭.‎‬, ترجمه: جواد محمد نژاد اروق ، علی مطاع ، بهروز علیرضاپور ، اصغر نرمانی., واژه نامه 
‏‫مبانی سرمایه‌داری‬
/ دیوید کوتس, ‏‫عنوان اصلی: ‭Capitalism: the basics.‬‬‬‮, ‏‫کتابنامه: ص. ۲۴۱ - ۲۴۸.‬‬‮, دیوید کوتس؛ ترجمه محمدحسین بیرامی
‏‫مبانی شبکه‌های عصبی هوش محاسباتی‮‬
‏‫ / تالیف محمدباقر منهاج.‮‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭‭‭‭‭‬M.B.Menhaj. Computational intelligence‬‬‮‬‬ ..., ج. ۱ (چاپ چهارم: پاییز ۱۳۸۶)., ‏‫ج.۱ (چاپ پنجم)‮‬ ., ‏‫ج.۱ (چاپ ششم: پاییز ۱۳۸۸).‮‬, ‏‫ج.۱ (چاپ هفتم : ۱۳۸۹)., عنوان روی جلد : هوش محاسباتی با تجدید نظر کلی : مبانی شبکه‌های عصبی ., ‏‫کتابنامه.‮‬, تالیف محمد باقر منهاج, ج.1 :715
‏‫مبانی فقهی و حقوقی حق فرزندآوری زوجین ‮‬‮‬
‏‫/ تالیف داود بصارتی.‮‬, ‏‫کتابنامه: ص.۱۴۷- ۱۵۶.‮‬, داود بصارتی
‏‫مبانی لایه‌نگاری باستان‌شناختی‮‬
‏‫/ ادوارد هریس‮‬, ‏‫عنوان اصلی: Principles of archaeological stratigraphy ,2 nd ed.‎‬ چاپ سوم, ‏‫کتابنامه : ص. ۲۱۷ - ۲۲۶., ادوارد هریس‮‬‏‫؛ ترجمه رضا رضالو و یحیی آیرملو.
‏‫مبانی نظری گراف( الگوریتم‌ها و کاربردها)‮‬
‏‫/ کورش عشقی، مهدی کریمی‌نسب.‮‬, ‏‫واژه‌نامه. ‮, ‏‫کتابنامه: ص. ۲۶۷. ‬, ‏‫نمایه.‮‬, تالیف کورش عشقی ، مهدی کریمی نسب
‏‫مبانی و روش‌شناسی تبیین( با تاکید بر اندیشه سیاسی)
‏‫/ محمد‌حسین جمشیدی., ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭ Mohammad Hossein Jamshidi. Basics and methology of expression.‬, واژه‌نامه., ‏‫کتابنامه: ص.[۴۲۱] - ۴۳۶., محمد‌حسین جمشیدی
‏‫مبانی ژئومورفولوژی رودخانه‌ای
‏‫/ رو چارلتون, ‏‫عنوان اصلی: Fundamentals of fluvial geomorphology ,c2008, ‏‫کتاب حاضر اولین بار در سال ۱۳۹۴ تحت عنوان «مبانی ژئومورفولوژی رودخانه‌ای» توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان منتشر شده است., واژه‌نامه., کتابنامه : ص. ۴۲۳ - ۴۳۵.
‏‫مبانی کلامی و فلسفی اعجاز قرآن ‮‬
‏‫/ زکریا بهارنژاد.‮‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۱۳۷.‮‬, زکریا بهارنژاد

صفحه‌ها