طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫فلور ایران: شماره ۱۴۵ تیره پروانه‌آسا (Fabaceae) جنس گون III ‏(Astragalus III)
/ علی‌اصغر معصومی, 1, علی‌اصغر معصومی ؛ ویراستاران مصطفی اسدی، علی‌اصغر معصومی [برای] بخش تحقیقات گیاه‌شناسی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
‏‫فلور ایران‬: شماره های 128 تا 141: تیره های ...
/ مصطفی اسدی, شماره‌گذاری صفحات به دو خط فارسی و لاتین است., 1, مصطفی اسدی ؛ ویراستاران مصطفی اسدی، علی‌اصغر معصومی
‏‫فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی
‏‫/ محمدهیوا عبدخدا., ‏‫واژه‌نامه., کتابنامه:ص.۱۵۷., ‏‫نمایه.
‏‫فناوری تولید و تجهیزات تولید تخته خرده چوب
‏‫/ مولفین مرتضی ناظریان، محمد دهمرده‌قلعه‌نو., ‏‫کتابنامه: ص.[۳۳۵]-۳۳۶., ناظریان، مرتضی
‏‫فناوری تولید و تجهیزات تولید تخته خرده چوب
‏‫/ مولفین مرتضی ناظریان، محمد دهمرده‌قلعه‌نو., ‏‫کتابنامه: ص.[۳۳۵]-۳۳۶., ناظریان، مرتضی
‏‫فیزیولوژی حشرات (گوارش، دفع، میکروارگانیسم‌های همزیست، سوخت و ساز)‬
/ تالیف علیرضا بندانی., ‏‫عنوان دیگر: فیزیولوژی حشرات.‬ چاپ دوم, کتابنامه.
‏‫ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌: سازمان اسناد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ جمهوری اسلامی ایران‬
ج.29. از شماره <7901تا8200>- ج.46. از شماره<16301 تا 16600>.- ج.54. <از شماره 18701 تا 19000>.- ج.67. <از شماره 22601 تا 22900>, ‏‫/ ف‍راه‍م‌آورن‍ده‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ان‍وار ...[و ديگران] .‬, فهرستنویسی بر اساسی جلد 29 ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‎‭National Library of Iran. A catalogue of the manuscripts in the‭‭ ‬‭national library of Iran‬.‬, جلدهایی از کتاب حاضر با عنوان « ‏‫ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ جمهوری اسلامی ایران‬» و «ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خه‌های خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ جمهوری اسلامی ایران‬» و «ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌سازمان اسناد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ جمهوری اسلامی ایران‬» نیز منتشر شده است., ‏‫چ‍اپ‌ اول‌ جلد نخست از کتاب حاضر در س‍ال‌ ۱۳۴۳ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌" ت‍وس‍ط وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.‮‬, ج.۲۹(چاپ اول: ۱۳۹۷)., ج.۴۶ (چاپ اول : ۱۳۹۷)., کتابخانه ملی ایران از سال ۱۳۶۹ به کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و از سال ۱۳۸۱ به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تغییر نام یافته است., 1
‏‫ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ مدرسه م‍روی‌ طه‍ران‌‬ (هزار و پنجاه نسخه)
‏‫/ رض‍ا اس‍ت‍ادی‌.‬, ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.‬
‏‫قاصدک‌های کاغذی‮‬
‏‫/ یگانه مهاجر‌تبریزی, یگانه مهاجر‌تبریزی‏‫؛ تصویرگر سروش دبیری
‏‫قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی‮‬
‏‫/ مولفان علی نجات‌پیرمحمدی، مهرداد کونانی.‮‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۷۴۱ - ۷۴۳.‮‬, 1, علی نجات پیرمحمدی
‏‫قانون اساسی سوئد مشتمل بر: ترجمه قانون اساسی سوئد؛ متن فرانسوی؛ فهرست مندرجات‬
/‏‫ تهيه و ‌تنظيم معاونت حقوقی ریاست جمهوری، امور توافق‌های بین‌المللی‬., 1
‏‫قانون حمایت خانواده در نظم حقوقی کنونی
/ یونس فتحی، حمید ایرانپور., یونس فتحی، حمید ایرانپور
‏‫قانون مالیات بر ارزش افزوده با آخرین اصلاحات شامل بخشنامه‌ها ...‮‬
‏‫/ به اهتمام سید یحیی موسوی، احمد ابراهیمی‌کرهرودی.‮‬, به اهتمام یحیی موسوی، احمد
‏‫قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین‌نامه‌های آن‬
‏‫/ بخش پژوهش دراک‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Code discplinaire des majistrats iranien‭. چاپ سوم 1396, 1, زیر نظر عبدالله شمس
‏‫قرآن و علوم انسانی: مجموعه مقالات همایش ملی قرآن و تحول در علوم انسانی
/ تالیف جمعی از پژوهشگران قرآنی, کتابنامه., تالیف جمعی از پژوهشگران قرآنی؛ [زیرنظر] محمدعلی رضایی‌اصفهانی؛ [تهیه‌کننده] سازمان بسیج اساتید کشور و مرکز پژوهشی قرآن کریم المهدی
‏‫قرآن کریم با چهار ترجمه کهن برگرفته از تفسیر طبری،‌ تفسیر سورآبادی، تفسیر ابوالفتوح‌رازی، تفسیر کشف‌الاسرار‬
/‏‫ استخراج و تنظیم محمد شریفی‬, ‏‫فارسی- عربی.‬, ‏‫ترجمه این کتاب برگرفته از تفسیر طبری، تفسیر سورآبادی، تفسیر ابوالفتوح‌رازی و تفسیر کشف‌الاسرار است.‬
‏‫قصه‌های الکی‌پلکی (مجموعه سه جلدی)‮‬
/ نویسندگان شکوه قاسم‌نیا... [و دیگران], ‏‫نویسندگان شکوه قاسم‌نیا، محمدرضا شمس، مجید راستی، طاهره خردور، لاله جعفری، سوسن طاقدیس، سپیده خلیلی، افسانه موسوی گرمارودی...‮‬, ‏‫کتاب حاضر قبلا به صورت جلدهای مجزا منتشر شده است.‮‬, چاپ دوم., شکوه قاسم نیا ... [و دیگران]؛ تصویرگر ثنا حبیبی راد
‏‫ق‍ی‍ام‌ اف‍س‍ران‌ خ‍راس‍ان‌‮‬
‏‫/ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ت‍ف‍رش‍ی‍ان‌.‮‬, ‏‫چاپ دوم: ۱۳۷۷.‮‬, ابوالحسن تفرشیان
‏‫لایحه جدید آئین دادرسی کیفری مصوب ۲/۳/۱۳۹۰ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۹۰مجلس شورای اسلامی...‬
/‏‫ تدوین جهانگیر منصور.‬, عنوان روی جلد: مجموعه قوانین با آخرین اصلاحات ۱۳۹۲ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری ... ., تدوین: جهانگیر منصور
‏‫لنا لیستی (مجموعه ۴ جلدی)‮‬
‏‫/ نویسنده فرانسین اومن‮‬, ‏‫چاپ دوم: 1396 کتاب حاضر قبلا به صورت مجلدهای مجزا منتشر شده است.‮‬, فرانسین اومن‮‬‏‫؛ مترجم پیمانه قماشچی.

صفحه‌ها