طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫فالنامه شاه طهماسبی‮‬‮‬
‏‫/ مقدمه، تصحیح و تعلیقات آرش پوراکبر.‮‬, مقدمه، تصحیح و تعلیقات آرش پوراکبر.
‏‫فرهنگ آموزش و یادگیری: (یادگیری مشهود)
‏‫/ مولف جان هتی, ‏‫عنوان اصلی: Visible learning for teachers : maximizing impact on learning,2012‬
‏‫فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی انگلیسی - فارسی
/ گردآوری و تدوین ماری بریجانیان, ‏‫این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است., 1, گ‍ردآوری‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ارک‌ ب‍ری‍ج‍ان‍ی‍ان‌‏‫؛ وی‍راس‍ت‍ه‌ ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ خ‍رم‍ش‍اه‍ی‌.
‏‫فرهنگ اصطلاحات و اختصارات سامانه موقعیت‌یاب جهانی (GPS) به انضمام گیرنده‌های دستی GPS
/ سعید امارم ، محمد ادریسیان., ‏‫پشت جلد به انگلیسی:Dictionary & ‭abbreviations of Global positioning ( GPS) including: hand helds., ‏‫کتابنامه : ص. [۲۰۵]- ۲۰۶.‭‬‬, سعید امارم، محمد ادریسیان
‏‫فرهنگ توصیفی مهندسی سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی(GIS)‬
/ مولفین کامبیز برنا، عبداله کلهری., ‏‫پشت جلد به انگلیسی: K.Borna- A. Kalhori. GIS dicthonary‮.‬, 1, مولفین کامبیز برنا، عبداله کلهری
‏‫فرهنگ جامع بازی‌های واژگانی آکسفورد (از سیر تا پیاز بازی‌های واژگانی)
/ تونی اگارد, ‏‫عنوان اصلی: .The oxford a to z of word games, نمایه., 1, تونی اگارد‏‫؛ مترجمان مهين‌ناز‌ ميردهقان، زينب منتظری، معصومه حقی
‏‫فرهنگ لغت ریاضی کاربردی (انگلیسی به فارسی) شامل نشانه ها، واژه ها و اصطلاحات خاص...
/ تالیف م‍رت‍ض‍ی‌ س‍ن‍ج‍ران‍ی‌‌پ‍ور, ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭M. Sanjarani pour. Applied Mathematics dictionary(english to persian)..., کتابنامه: ص[۴۸۵], 1, تالیف مرتضی سنجرانی پور
‏‫فرهنگ مصور هوا فضا
‏‫/ تالیف و تدوین بابک الهامی، محمد‌تقی رسد, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭Babak Elhami, Mohammad Taghi Rasad.Aerospace illustrated dictionary.‬‬, ‏‫کتابنامه: ص. [503]., تالیف و تدوین بابک الهامی، محمدتقی رسد
‏‫فرهنگ موضوعی فارسی-روسی روسی - فارسی‏
‏‫/ مهناز صدری., 1, مهناز صدري
‏‫فرهنگ نفت انگلیسی- فارسی
‏‫/ آرمین آریان‌پور., ‏‫‪‏‫ص.ع. به انگلیسی: .Armin Ariyanpour. Dictionary of petroleum english-persian‬, ‏‫چاپ قبلی: فرهنگ معاصر‏‫، ۱۳۹۴(۴۰۰ ص.)., شماره‌گذاری صفحات از راست به چپ فارسی و از چپ به راست انگلیسی است., 1, آرمین آریان پور
‏‫فرهنگ و جامعه (۱۷۸۰-۱۹۵۰)‬
/ ریموند ویلیامز, ‏‫عن, کتابنامه : ص. ۵۴۱ - ۵۵۸., نمایه ., ریموند ویلیامز ؛ [ ترجمه] علی‌اکبر معصوم‌بیگی، نسترن موسوی؛ ویرایش فواد قراگوزلو
‏‫فرهنگ و جامعه(۱۷۸۰-۱۹۵۰)‬
/ ریموند ویلیامز, ‏‫عنوان اصلی:‭ Culture and society, 1780-1950 , 1983.‬, کتابنامه : ص. ۵۴۱ - ۵۵۸., نمایه ., ریموند ویلیامز ؛ [ ترجمه] علی‌اکبر معصوم‌بیگی، نسترن موسوی
‏‫فروغ فرزانگی: سیری درتطور ابعاد مختلف اندیشه‌های ایرانی
‏‫/ به كوشش سيدمرتضي آل‌داود.‮‬, مولف جلد دوم سیدحسن تقی‌زاده . جلد دوم تا نهم زیر نظر مهدی محقق.
‏‫فعالیت ورزشی برای سالمندان: فعالیت ورزشی- انگیزه- ایمنی...‬
‏‫/ تالیف و ترجمه سعید میرزایی، کامران شاهین، محمد فشی‬, ‏‫عنوان دیگر: فعالیت ورزشی برای سالمندان.‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۱۰۴].‬
‏‫فقه تطبیقی (وصیت - ارث)
‏‫کتابنامه: ص.[۲۵۱] -۲۵۳.‮‬‮‬
‏‫فلسفه اخلاق با رویکرد تربیتی‬
‏‫/ احمد دبیری, ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭ Ahmad Dabiri. Ethics an educational approach., ‏‫عنوان فروست بر روی جلد: مجموعه اخلاق؛ ۳۰ بوده است.‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۱۸۳]- ۱۹۲؛ همچنین به صورت زیرنویس.‬, احمد دبیری
‏‫فلسفه علم‌شناختی‬
/ مارک‌جی. کین, ‏‫عنوان اصلی: The philosophy of cognitive science, c2016.‎‬, مارک‌جی. کین ؛ ترجمه مصطفی تقوی ؛ ‏‫ویراستار سجاد سرگلی
‏‫فلور ایران: تیره توت (Moraceae)
/ نویسنده دینا عزیزیان, شماره‌گذاری صفحات به دو خط فارسی و لاتین است., ص.ع. به انگلیسی: .Flora of Iran, No. 35:Moraceae, ویراستاران: مصطفی اسدی، علی‌اصغر معصومی، محبوبه خاتم‌ساز، پرویز باباخانلو.
‏‫فلور ایران: تیره پنیرک (Malvaceae)‬
/ منیژه پاکروان, شماره‌گذاری صفحات به دو خط فارسی و لاتین است., ص. ع. به انگلیسی : ‏‫‬‭M.Pakravan . Flora of Iran N. 58 : Malvaceae
‏‫فلور ایران: تیره کتان(Linaceae)
/ فریبا شریف‌نیا، مصطفی اسدی., شماره‌گذاری صفحات به دو خط فارسی و لاتین است., ‏‫ص.ع. به انگلیسی: ‭F.sharifnia..Flora of Iran, No. 34:Linaceae.‬‬‬, ویراستاران: مصطفی اسدی، علی‌اصغر معصومی، محبوبه خاتم‌ساز، پرویز باباخانلو.
‏‫فلور ایران: شماره 124: تیره نمدار (Tiliaceae)‬
/ حبیب زارع، محمود ضیعفی٬ مصطفی اسدی, ‏‫ص.ع. به انگلیسی: ‭H. Zare, M. Zaeifi٫ M. Assadi. Flora of iran., شماره‌گذاری صفحات به دو خط فارسی و لاتین است., 1, حبیب زارع، محمود ضیعفی٬ مصطفی اسدی؛ ویراستاران مصطفی اسدی، علی‌اصغر معصومی؛ [برای] بخش تحقیقات گیاه‌شناسی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
‏‫فلور ایران: شماره 144 تیره کاسنی (Asteraceae)‬
/ ولی‌الله مظفریان ... [و دیگران], ولی‌الله مظفریان، فرخ قهرمانی‌نژاد، سارا نریمیسا، عفت جعفری، شاهرخ کاظمپوراوصالو، الهه لطفی، مصطفی اسدی., ‏‫ص. ع. به انگلیسی: .(V. Mozaffarian ... [et al]. Flora of Iran No. 144 (Asteraceae‬, نمایه., 1, ولی‌الله مظفریان ... [و دیگران] ؛ ویراستاران مصطفی اسدی، علی‌اصغر معصومی، سیدرضا صفوی.
‏‫فلور ایران: شماره های 101 تا 123: تیره‌های گیاهان آبزی( 101.Elatinaceae...)
/ مهری دیناروند, ‏‫ص.ع. به انگلیسی: ‭M. Dinarvand. Flora of iran..., شماره‌گذاری صفحات به دو خط فارسی و لاتین است., 1, مهری دیناروند؛ ویراستاران مصطفی اسدی، علی‌اصغر معصومی؛ [برای] بخش تحقیقات گیاه‌شناسی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
‏‫فلور ایران: شماره های 87 تا 100: تیره‌های سرخسها( ophioglossaceae.87...)‬
/ رحمان آزادی, ‏‫ص.ع. به انگلیسی : ‭Rahaman Azadi. Flora of iran... ., شماره‌گذاری صفحات به دو خط فارسی و لاتین است., 1, رحمان آزادی؛ ویراستاران مصطفی اسدی، علی‌اصغر معصومی؛ [برای] بخش تحقیقات گیاه‌شناسی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

صفحه‌ها