طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫شایستگی‏‌های رهبری سازمانی‮‬
‏‫شب مینا و چند داستان دیگر‮
‏‫شبکه‌های عصبی و کنترل‌کننده‌های عصبی پیشرفته با رویکرد شبکه‌های عصبی راف‮‬
‏‫شبیه‌سازی سیستم‌های قدرت با استفاده از نرم‌افزار MATLAB‬
‏‫شبیه‌سازی پدیده‌های ضربه ، انفجار ، شکل‌گیری و نفوذ به کمک نرم‌افزار Autodyn‬
‏‫شتاب و بیگانگی‬
‏‫شجاعت خلاقیت‬
‏‫شجاعت خلاقیت‬
‏‫شرح منشور سازمان ملل متحد(۱)
‏‫شرکت‌های مادر (تعاریف، مفاهیم و ساختارها)‬‬
‏‫شش مقاله
‏‫شغل پدر‮‬: [رمان]‮‬
‏‫شهرسازی معاصر ایران ۹۲ - ۱۳۴۲ ‬‬
‏‫شوری در سر‮‬
‏‫شکار مرغابی‬
‏‫شیطان و شیطان‌پرستی‬
‏‫شیمی تجزیه
‏‫شیمی عمومی و عکاسی (رشته عکاسی)
‏‫ش‍رح‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ن‍اق‍ب‌ خ‍وارزم‍ی‌: در م‍ن‍ق‍ب‍ت‌ ام‍ام‌ ع‍ظی‍م‌ ال‍ع‍ظم‍اءع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
‏‫صدای راه پله می‌آید‬
‏‫صوم‌القلب‬: روزه‌ دل
‏‫صید شاه ماهی‮‬: روایت زندگی استاد شامخ دکتر سید حبیب فیروزآبادی
‏‫ضمان قهری ‮‬
‏‫طراحی الگوریتم‌ها با تاکید بر حل مساله‮‬

صفحه‌ها