طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫سرآغاز معارف: ترجمه و شرح شرح بدایةالمعارف آیت‌الله محسن خرازی‬
‏‫/ ترجمه و شرح کاظم میکائیل‌لو‬., ‏‫این کتاب شرحی بر کتاب "بدایةالمعارف" تالیف محسن خرازی است که خود نیز شرحی بر کتاب "عقایدالامامیة" تالیف محمدرضا مظفر است.‬, ‏‫کتابنامه.‬, ‏‫نمایه.‬, محسن خرازی، به اهتمام کاظم میکائیل لو
‏‫سربازان سالامیس
‏‫/ خاویر سرکاس, خاویر سرکاس‏‫؛ ترجمه‌ی محمد جوادی.
‏‫سرنوشت ارواح در برزخ (پژوهشی قرآنی، روایی و کلامی)‬
‏‫/ مجتبی شاهملکی.‬, ‏‫ص.ع. به انگلیسی: Mojtaba Shahmaleki. The destiny of souls in the intermediate world‭ ... ., ‏‫ص. ع. به عربی: مجتبی شاهملکی. مآل‌الارواح فی‌البرزخ (بحث قرآنی، روائی، کلامی).‬, ‏‫عنوان عطف: ‏‫سرنوشت ارواح در برزخ.‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۲۴۹]- ۲۶۴؛ همچنین به صورت زیرنویس.‬
‏‫سرگذشت شگفت‌انگیز حیات روی زمین : دلایل فرگشت جانداران
/ ریچارد داوکینز, ‏‫عنوان اصلی: The greatest show on earth : the evidence for evolution ,c2010, ریچارد داوکینز‏‫؛ محمدرضا توکلی‌صابری
‏‫سرگرمی‌های مردم تهران در دوران قاجار و پهلوی‮‬
/ محمدحسین ناصربخت., ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Mohamma Hosein Naserbakht. Tehran peoples entertainments ..‎‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۲۰۹] - ۲۱۲.‮
‏‫سفرنامه یه‌ناگا تویوکیچی به ایران و آناطولی( ۱۳۱۷ ھ.ق./ ۱۸۹۹ م. )‬ : ژاپن و تجارت تریاک در پایان قرن نوزدهم، به پیوست گزارش رسمی یه‌ناگا درباره تریاک ایران، و گزارش سفر و ماموریت كوبوتا شیروء در ايران
/ یه‌ناگا تویوکیچی, ‏‫عنوان اصلی:‭ A Travel oguethe trip to Iran and the asia minorTravels of Toyokichi Yenaga(1899)‬, یه‌ناگا تویوکیچی ؛ ترجمه هاشم رجب‌زاده، كینجی ئه اورا
‏‫سلوک دادرسی در فرهنگ و تمدن اسلامی
/ محمد ادیبی‌مهر., کتابنامه: ص. [۱۴۷] - ۱۵۷؛ همچنین به صورت زیرنویس., نمایه., محمد ادیبی مهر
‏‫سنگ‌شناسی آذرین (دوره کارشناسی)‬
/ مؤلف منصور قربانی, کتابنامه: ص. ۱۵۷ - ۱۵۸.
‏‫سنگ‌نبشته‌ داریوش بزرگ در بیستون رونوشت اکدی (بابلی) (آوانویسی، برگردان فارسی، واژه‌نامه)‮‬
‏‫/ اثر فلورانس ملبرن‌لابا‮‬, همراه با آوانویسی متن اکدی کتیبه., ‏‫عنوان اصلی:‭‭‭ La version Accadienne de l'inscription trilingue de Darius a Behistun, 1994., ‏‫پشت جلد به انگلیسی: F.M.Labat. ‮‭‏ Persian translation of akkadian (Babylonian) bistun inscription.‮‬‮‬, واژه‌نامه.
‏‫سکوت شکسته دیوار‮‬
ج.1. فاجعه زیست, ‏‫/ نویسنده ن. بهرامیان.‮‬, ‏‫‬‏پشت جلد به انگلیسی: N. bahramian. brokensilence of wall‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۱۲۳] - ۱۲۴.‮‬‬, نویسنده ن. بهرامیان
‏‫سگ
اریک‌امانویل شمیت‮‏‫؛ برگردان از فرانسه سروش حبیبی
‏‫سیاست جامعه توده‌ای‮‬
‏‫/ ویلیام کورن‌هاوزر‬‮‬, ‏‫عنوان اصلی: The politics of mass society, [2008] .‎, ‏‫کتابنامه: ص. ۲۲۷. ‮‬, ویلیام کورن‌هاوزر‬‮‬‏‫؛ مترجمان سعید حاجی‌ناصری، قربان عباسی، ح. یاروخی
‏‫سیاستگذاری آموزشی (فرایند، مباحث و تاثیرات)‬
/ نوشته لس بل، هوارد استونسون, ‏‫عنوان اصلی: ‭Education policy: process, themes and impact, 2006.
‏‫سیبرنتیک‮‬
‏‫/ تالیف محمدرضا داورپناه.‮‬, ‏‫ص. ع به انگلیسی: Mohammad Reza Davarpanah. General Control Theory of Mechanisms in Mechanical and Organic Systems.‎‬, ‏‫واژه‌نامه. ‮‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۲۵۵]- ۲۶۱.‮‬
‏‫سیبرنتیک‮‬
‏‫/ تالیف محمدرضا داورپناه.‮‬, ‏‫ص. ع به انگلیسی: Mohammad Reza Davarpanah. General Control Theory of Mechanisms in Mechanical and Organic Systems.‎‬, ‏‫واژه‌نامه. ‮‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۲۵۵]- ۲۶۱.‮‬
‏‫سیستم حساب‌های ملی ۲۰۰۸‬
‏‫/ [ ترجمه]مرکز آمار ایران.‬, ‏‫عنوان اصلی: ‭System of national accounts 2008., ‏‫واژه‌نامه.‬
‏‫سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته ( کلیه گرایش‌های رشته مدیریت)‬
/ محمد‌علی سرلک، حسن فراتی., چاپ ششم: ۱۳۹۲., چاپ هفتم: مهر ۱۳۹۲., چاپ نهم : اسفند ۱۳۹۴., ‏‫کتابنامه: ص. ۳۰۵- ۳۱۴.‬
‏‫سیستم‌های دینامیکی و نظریه آشوب‬
‏‫/ تالیف بهروز رئیسی.‮‬, ‏‫واژه‌نامه. ‮‬, ‏‫کتابنامه : ص. [۲۹۳] - ۲۹۷., ‏‫نمایه.‬, تالیف بهروز رئیسی, واژه‌نامه ‏‫کتابنامه : ص. [۲۹۳] - ۲۹۷ ‏‫نمایه.
‏‫سینما ‮‬
‏‫/ نویسنده نوریا روکا‬
‏‫س‍وگ‍ن‍ام‍ه‌ س‍الار ش‍ه‍ی‍دان‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ل‍ه‍وف‌ س‍ی‍دب‍ن‌‌طاووس‌‮‬
‏‫/ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا رج‍ال‍ی‌‌ت‍ه‍ران‍ی‌.‮‬, چاپ چهارم: 1381, نمایه., ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا رج‍ال‍ی‌‌ت‍ه‍ران‍ی‌.‮‬
‏‫شاخص‌های نظام قضایی برای بهبود محیط کسب و کار‮‬
‏‫/ نویسنده احمد مرکزمالمیری‮‬, کتابنامه: ص.۲۲۱-۲۳۶؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏‫شاهنامه فردوسی دنباله چاپ وولرس پس از مقابله چاپ تورنر ماکان و ژول مول و ضبط نسخه بدلها در حواشی‬
‏‫/ بتوسط:سعید نفیسی، دارای یک صدنقش بقلم درویش پرورده ایران.‬, ‏‫, ابوالقاسم فردوسی؛ بتوسط:سعید نفیسی، دارای یک صدنقش بقلم درویش پرورده ایران

صفحه‌ها