طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫روش‌های تبدیل و ذخیره‌سازی انرژی‮‬
‏‫روش‌های تحقیق در زبان‌شناسی‮‬
‏‫روش‌های تحقیق در مدیریت عملیات (ویژه دانشجویان مهندسی صنايع، مدیریت صنعتی و بازرگانی)
‏‫روش‌های تحقیق در مدیریت عملیات (ویژه دانشجویان مهندسی صنايع، مدیریت صنعتی و بازرگانی)
‏‫روش‌های تحقیق در مدیریت عملیات (ویژه دانشجویان مهندسی صنايع، مدیریت صنعتی و بازرگانی)
‏‫روش‌های تدریس اثربخش با تاکید بر فناوری‌های نوین
‏‫روش‌های تولید در مناطق کشت زیتون‮‬
‏‫روش‌های جایگزین انتقال ریسک‬
‏‫روش‌های محاسباتی هوشمند در صنعت بیمه؛ نظریه و کاربرد‬
‏‫رولت قفقازی: نمایشنامه در دو پرده
‏‫روند برنامه‌ریزی فرهنگی در توسعه‌‌ از نظریه‌ تا سنجش
‏‫رویه هیات داوری بورس و اوراق بهادار تا پایان سال ۱۳۹۵‬
‏‫ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی
‏‫زبان بدن (تن‌گفت) ‬
‏‫زمینه‌های آسیب‌شناسی روانی عوامل خطرساز در گستره زندگی
‏‫زمین‌شناسی ایران (رشته زمین‌شناسی)
‏‫زنده‌ی بیدار‏‫: نمایشنامه
‏‫زندگی با روش ‭۸۰/۲۰‬: کار کمتر، نگرانی کمتر، موفقیت بیشتر، لذت بیشتر‬
‏‫زندگی روزمره‌ی تهی‌دستان شهری ۱۳۹۰ - ۱۳۹۲‬
‏‫زوج‌درمانی با ACT‬
‏‫ساخت‌گرائی‮‮‬
‏‫سالمندی سالم‮‬
‏‫سامانه مدیریت و کنترل هوشمند خرابی پل‮‬
‏‫سبک زندگی سالم (سلامت روان، تغذیه، فعالیت جسمانی)

صفحه‌ها