طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫رتوریک سیاسی در ایران: ساز و‌ کارهای اقناع در مجلس شورای اسلامی
‏‫رساله در تعریف، تبیین و طبقه‌بندی قصه‌های عرفانی‮‬
‏‫رشد آموزش از راه دور در ایران و جهان (گروه پژوهش نوآوری و آموزش)‬
‏‫رفتار غیرعادی رویکردی موردپژوهانه به فهم معضلات اجتماعی‮‬
‏‫رفتار مصرف‌کننده
‏‫رفتاردرمانی‌شناختی زوج‌ها و خانواده‌ها (راهنمای جامع متخصصین بالینی)‬
‏‫رهایی از بندهای غمگینی (۸۰ راه‌برد موثر)‬
‏‫رهبری سبز در چین: استراتژی‌های مدیریتی برگرفته از مسئولیت‌پذیرترین سازمان‌های چین به انضمام مدیریت سبز در ایران‬
‏‫روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان‮‬
‏‫روانشناسی یادگیری برای تدریس در دوره‌های ضمن‌خدمت ،فرهنگیان ،دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
‏‫روان‌شناسی مرضی کودک
‏‫روان‌شناسی هوش و سنجش آن
‏‫روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی
‏‫روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی بر اساس DSM - 5
‏‫روان‌شناسی و آموزش کودکان استثناییDSM - 5 ( ویراست چهاردهم)
‏‫روان‌شناسی و علوم غیبی‮‬
‏‫روان‌شناسی ورزش‬
‏‫روزنامه مظفری بوشهر
‏‫روسا و نام‌آوران کتابخانه ملی ایران (۱۳۱۶-۱۳۹۶)‬
‏‫روش‌شناسی تاریخ‬
‏‫روش‌شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی( کارشناسی ارشد مدیریت)‬
‏‫روش‌شناسی پژوهش در مدیریت منابع انسانی‬‮
‏‫روش‌شناسی پژوهش‌های زبان‌شناختی (با تکیه بر زبان عربی)‬
‏‫روش‌ها و فنون مطالعه موثر‬: آشنایی با فنون مطالعه و فراگیری درسی

صفحه‌ها