طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫شش مقاله
/ تحقیق و پژوهش ابراهیم یزدی., عنوان روی جلد: شش مقاله: خودشیفتگی٬ حوای آفریقایی٬ یاد خدا و سلامتی روان٬ ادراک آگاهانه در جانوران٬ گریز از مسئولیت٬ چالش یک ابر‌قدرت.
‏‫شغل پدر‮‬: [رمان]‮‬
‏‫/ سرژ شالاندون‮‬, ‏‫عنوان اصلی: Profession du père : roman, [2015].‎‬ چاپ دوم, سرژ شالاندون‮‬‏‫؛ برگردان مهستی بحرینی.‮‬
‏‫شهرسازی معاصر ایران ۹۲ - ۱۳۴۲ ‬‬
/ محمدعلی کامروا., چاپ پنجم., عنوان دیگر: ‏‫شهرسازی معاصر ایران ۱۳۴۲ - ۱۳۹۲. ‬‬, کتابنامه: ص. [۲۴۱] - ۲۴۳.
‏‫شوری در سر‮‬
‏‫/ ارهان پاموک‬, ‏‫عنوان اصلی: ‭Kafamda bir tuhaflık : Boza satıcısı Mevlut Karataş'ın hayatı, maceraları, hayalleri ve arkadaşlarının hikâyesi ve 1969 ile 2012 yılları arasında İstanbul hayatının pek çok kişinin gözünden anlatılmış bir resmidir : roman, 2014.‎‬, چاپ دوم., ارهان پاموک‬‏‫؛ ترجمه‌ی عین‌له غریب.‮‬
‏‫شکار مرغابی‬
/ الکساندر وامپیلوف, ‏‫عنوان اصلی: Утиная охота‭., الکساندر وامپیلوف ؛ ترجمه‌ی مژگان صمدی
‏‫شیطان و شیطان‌پرستی‬
‏‫/ رضا صبوری‌راد.‬, چاپ دوم: [۱۳۹۲]., ‏‫کتابنامه: ص. [۲۹۳]- ۳۰۰؛ همچنین به صورت زیرنویس.‬, رضا صبوری راد
‏‫شیمی تجزیه
/ مولف علی مقیمی, چاپ چهارم. چاپ هشتم: 1398 عنوان فرعی جلد1: شیمی تجزیه 1و2 عنوان فرعی جلد2: شیمی تجزیه دستگاهی, مولف علی مقیمی ؛ ویراستار علیرضا عابدین
‏‫ش‍رح‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ن‍اق‍ب‌ خ‍وارزم‍ی‌: در م‍ن‍ق‍ب‍ت‌ ام‍ام‌ ع‍ظی‍م‌ ال‍ع‍ظم‍اءع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
‏‫/ ح‍اف‍ظ اب‍وال‍م‍وی‍د م‍ح‍م‍د ال‍ب‍ک‍ری‌‌م‍ک‍ی‌ح‍ن‍ف‍ی‌ (اخ‍طب‌ خ‍وارزم‌), ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌., شارح و مترجم: ابوالحسن حقیقی
‏‫صدای راه پله می‌آید‬
‏‫/ حسین صفا.‬, حسین صفا
‏‫صوم‌القلب‬: روزه‌ دل
/‏‫ تالیف عماربن‌یاسر بدلیسی‬, چاپ دوم., کتابنامه:ص.۲۰۵-۲۱۱., نمایه.
‏‫صید شاه ماهی‮‬: روایت زندگی استاد شامخ دکتر سید حبیب فیروزآبادی
‏‫/ نویسندگان بیژن کیا، حمید روزیطلب‮‬, بیژن کیا - حمید روزیطلب
‏‫ضمان قهری ‮‬
‏‫/ تاليف رسول ملکوتی.‮‬, ‏‫ص.ع. به انگلیسی: .Rasool Malakooti. Civil liability‬, ‏‫کتابنامه : ص. ۳۴۳ - ۳۴۵؛ همچنین به صورت زیرنویس., تالیف رسول ملکوتی
‏‫طراحی الگوریتم‌ها با تاکید بر حل مساله‮‬
‏‫/ تالیف الناز ناطقی، احسان امیریان، محمد آزاد.‮‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۲۵۴].‮‬‬, تالیف الناز ناطقی، احسان امیریان، محمد آزاد.‮‬
‏‫طراحی الگوریتم‌ها‬
‏‫/ تالیف ریچارد نیپولیتان، کیومرث نعیمی‌پور‬, چاپ اول: ۱۳۹۰(فیپا). چاپ سوم : 1391, چاپ سوم., ‏‫چاپ چهارم: پاییز ۱۳۹۲.‬
‏‫طراحی الگوریتم‌ها‬
‏‫/ تالیف ریچارد نیپولیتان، کیومرث نعیمی‌پور‬, عنوان اصلي: Foundations of Algorithms 4th ed c2011 چاپ اول: ۱۳۹۰(فیپا)., چاپ سوم., ‏‫چاپ چهارم: پاییز ۱۳۹۲.‬
‏‫طراحی حسی‬
‏‫/ دانلدآ. نورمن‬, ‏‫عنوان اصلی:‭Emotional design : why we love (or hate) everyday things, 2004., ‏‫چاپ اول: ۱۳۸۹ (فیپا).‬, ‏‫چاپ دوم.‬
‏‫طراحی مدار با VHDL‮‬
‏‫/ [‫وولنی ا. پدرونی]‮‬, ‏‫عنوان اصلی: Circuit design with VHDL ,2004.‎‬, ‏‫واژه‌نامه. ‮‬
‏‫طراحی کاربردی سازه‌های فولادی به روش ضرایب‌ بار و مقاومت مطابق با آخرین ویرایش مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (۹۲)
‏‫/ مولفین محمد ارجمند، جواد ایوبی., ‏‫کتابنامه:ص.۳۹۷., مولفین محمد ارجمند، جواد ایوبی
‏‫طرازالاخبار مجلد اول متن‮
/ عبدالنبی فخرالزمان‌قزوینی, کتابنامه به صورت زیرنویس., عبدالنبی فخرالزمان‌قزوینی؛ مقدمه و تصحیح و تعلیقات سیدکمال حاج‌سیدجوادی
‏‫طرح شناخت منطق اکولوژیک کشور-تیپ‌های گیاهی منطقه لاوان( محدوده نقشه چهارگوش لاوان به شماره 08-39-NG)
‏‫/ از حمید هویزه، با همکاری محمد‌علی کلی...[ و دیگران], ‏‫مولفان همکارمحمد‌علی كلی، هاجر نعمتی، پروانه عشوری، مهری ديناروند., ز حمید هویزه، با همکاری محمد‌علی کلی...[ و دیگران]‏‫؛ هماهنگ‌کننده ملی محمد فیاض
‏‫طرح پژوهش، رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی‬
/ نویسنده جان‌دبلیو کرس‌ول, ‏‫عنوان اصلی: ‭Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods ‭approaches, 3rd ed, c2009.‎, ‏‫چاپ دوم: زمستان ۱۳۹۲.‬, ‏‫واژه نامه.‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۳۹۸ - ۴۱۲. ‬
‏‫ظرافت‌های رفتار و روابط انسانی‬
‏‫/ حسین عبداللهی, ‏‫کتابنامه: ص.[۲۹۳]- ۲۹۶.‬, حسین عبداللهی‏‫؛ [ویرایش محمد حسینی، نرگس مساوات].‬‬
‏‫عامره و هرمز: بر اساس حکایت اسب آبنوس از هزار و یک شب‮‬
‏‫/ علی بخشی‮‬, کتاب حاضر اقتباسی از کتاب "هزار و یک شب" است., ‏‫چاپ دوم.‮‬

صفحه‌ها