طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫رتوریک سیاسی در ایران: ساز و‌ کارهای اقناع در مجلس شورای اسلامی
‏‫/ تینا چهارسوقی‌امین., ‏‫کتابنامه: ۲۴۱ص., تینا چهارسوقی‌امین
‏‫رساله در تعریف، تبیین و طبقه‌بندی قصه‌های عرفانی‮‬
/ قاسم هاشمی‌نژاد., کتاب حاضر تحت عنوان"قصه‌های عرفانی : تعریف، تبیین و طبقه‌بندی" توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال ۱۳۸۸منتشر شده است., نمایه., ‏‫کتابنامه: ص. [۱۹۱] - ۱۹۵.‮‬, قاسم هاشمی‌نژاد
‏‫رشد آموزش از راه دور در ایران و جهان (گروه پژوهش نوآوری و آموزش)‬
‏‫/ مهران فرج‌اللهی، فروزان دهباشی‌شریف.‬, ‏‫عنوان دیگر: رشد آموزش از راه دور در ایران و جهان.‬, ‏‫کتابنامه.‬
‏‫رفتار غیرعادی رویکردی موردپژوهانه به فهم معضلات اجتماعی‮‬
‏‫/ ویراستاران دنیس‌ال پک و نورمن‌ای‌ دالچ‮, ‏‫عنوان اصلی: Extraordinary behavior : a case study approach to understanding social problems ,2001.‎‬
‏‫رفتار مصرف‌کننده
‏‫/ سعید صحت، معصومه اسدی.‮, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭Saied Sehhat, Masoume Asadi, Consumer behavior., ‏‫کتابنامه: ص. [۳۳۹]-۳۴۴.‬, مولف:دکتر سعید صحت،معصومه اسدی.
‏‫رفتاردرمانی‌شناختی زوج‌ها و خانواده‌ها (راهنمای جامع متخصصین بالینی)‬
/ تالیف فرانک‌ام. داتیلیو, ‏‫عنوان اصلی: Cognitive-behavioral therapy with couples and families: a comprehensive guide for clinicians, c2010‭., ترجمه فرهاد اصغری، عباس صادقی، علی صیادی، ناصر یوسفی., کتاب حاضر نخستین‌بار با عنوان "درمان‌شناختی- رفتاری با زوج‌ها و خانواده‌ها: راهنمای جامع برای درمانگران" توسط انتشارات ارجمند و کتاب ارجمند و نسل فردا در سال ۱۳۹۰ منتشر شده است., ‏‫واژه‌نامه.‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۲۵۵] - ۲۷۵.‬, نمایه.
‏‫رهایی از بندهای غمگینی (۸۰ راه‌برد موثر)‬
/ تالیف دیوید کلارک, ‏‫عنوان اصلی: The mood repair toolkit : proven strategies to prevent the blues from turning into depression, 2014‭., ‏‫کتابنامه: ص. [۳۲۳ ] - ۳۲۸.‬, تالیف دیوید کلارک
‏‫رهبری سبز در چین: استراتژی‌های مدیریتی برگرفته از مسئولیت‌پذیرترین سازمان‌های چین به انضمام مدیریت سبز در ایران‬
/نویسندگان سام یونساک لی، امبیگیبالان راماسامی، جی هیوک ریی, ‏‫عنوان اصلی:‭ Green leadership in China : management strategies from China's most corporately responsible organizations, 2014., ‏‫واژه‌نامه‬, ‏‫کتابنامه: ص.[۱۵۸] - ۱۶۵ .‬
‏‫روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان‮‬
‏‫/ به کوشش حسن ملکی (قاسم).‮‬, ‏‫کتابنامه.‮‬, ‏‫نمایه.‮‬
‏‫روان‌شناسی هوش و سنجش آن
چاپ دوم. ‫کتابنامه: ص. ۲۰۱- ۲۰۷.
‏‫روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی
‏‫/ تالیف عزت‌الله نادری و مریم سیف‌نراقی., ‏‫چاپ قبلی: ارسباران، ۱۳۸۰(‏‫‏ده‌، ۲۹۴ ص‌)., ‏‫کتابنامه.
‏‫روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی بر اساس DSM - 5
/ تالیف ساموئل کرک، جیمز گالاگر، مری‌روت‌ کولمن, ‏‫عنوان اصلی: ‭Educating exceptional children, 14th. ed, 2015., ترجمه‌ی ویراست‌های قبلی کتاب حاضر نخستین‌بار با عنوان" آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌" منتشر شده است., واژه‌نامه. , کتابنامه.
‏‫روان‌شناسی و آموزش کودکان استثناییDSM - 5 ( ویراست چهاردهم)
/ تالیف ساموئل کرک، جیمز گلاگر، مری‌روت‌ کولمن, ‏‫عنوان اصلی: ‭Educating exceptional children, 14th. ed, 2015., ترجمه‌ی ویراست‌های قبلی کتاب حاضر نخستین‌بار تحت عنوان" آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌" منتشر شده است., واژه‌نامه. 
‏‫روان‌شناسی و علوم غیبی‮‬
‏‫/ کارل‌گوستاو یونگ‮‬, ‏‫کتاب حاضر از متن انگلیسی اثر تحت عنوان "Psychology and the occult" به فارسی برگردانده شده است.‮‬
‏‫روان‌شناسی ورزش‬
‏‫/ ترجمه و تالیف فریده حمیدی، وحید قربانی.‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Translated and compiled Farideh Hamidi, Vahid Ghorbani.Sport psychology‭., واژه‌نامه., ‏‫کتابنامه.‬, ترجمه و تالیف فریده حمیدی، وحید قربانی.‬
‏‫روزنامه مظفری بوشهر
/ سیدقاسم یا‌حسینی., ‏‫پشت جلد به انگلیسی : Seyyed Ghassem Yahosseini , Women condition before constitutional revolution‭..., کتابنامه : ص. [۱۱۰] - ۱۱۳ ؛ همچنین به صورت زیرنویس., نمایه., قاسم یاحسینی
‏‫روسا و نام‌آوران کتابخانه ملی ایران (۱۳۱۶-۱۳۹۶)‬
/ ناهید حبیبی‌آزاد، غلامرضا امیرخانی., کتابنامه به صورت زیرنویس., 1, ناهید حبیبی‌آزاد، غلامرضا امیرخانی., کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏‫روش‌شناسی تاریخ‬
‏‫/ احمد پاکتچی‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Ahmad Pakatchi. A series of lectures about methodology of history‭. ‏‫عنوان روی جلد: مجموعه درس گفتارهایی درباره روش‌شناسی تاریخ.‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۴۵۷]- ۴۵۸؛ همچنین به صورت زیرنویس.‬, ‏‫نمایه.‬, احمد پاکتچی ، تنظیم و ویرایش صالح زارعی ، به اهتمام انجمن علمی دانشجویان الهیات دانشگاه امام صادق
‏‫روش‌شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی( کارشناسی ارشد مدیریت)‬
/ محمدمهدی پرهیزگار، علی‌اکبر آقاجانی‌افروزی., ‏‫چاپ دوم.‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۴۳۹] - ۴۴۴.‬
‏‫روش‌شناسی پژوهش در مدیریت منابع انسانی‬‮
‏‫/ ویراست کارن ساندرز، جولی آ. کاگین، هوگ‌ت.ج.‬ بین بریج‮‬‮‬, ‏‫عنوان اصلی: Research methods for human resource management,2014.‎‎
‏‫روش‌شناسی پژوهش‌های زبان‌شناختی (با تکیه بر زبان عربی)‬
/ تالیف نعمه‌‌رحیم العزاوی, ‏‫کتابنامه: ص. [۲۴۰] - ۲۴۴؛ همچنین به صورت زیرنویس.‬, تالیف نعمه‌‌رحیم العزاوی؛ ترجمه جواد اصغری.
‏‫روش‌ها و فنون مطالعه موثر‬: آشنایی با فنون مطالعه و فراگیری درسی
/ علی صاحبی., ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Ali Sahebi. Effective study skills‭., علی صاحبی

صفحه‌ها