طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫حقوق معماری‮‬
‏‫/حمیدرضا صارمی، فاطمه خسروی.‮‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭Hamidreza Saremi, Fatemeh khosravi. The laws of architecture and urbanism., عنوان روی جلد: حقوق در معماری و شهرسازی., کتابنامه: ص. ۲۵۹ - ۲۶۵., تالیفحمیدرضا صارمی ، فاطمه خسروی
‏‫حقوق و آزادی‌های انسانی در کلیات قانون مجازات اسلامی: (با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)‮‬
‏‫/ تالیف سارا‮‬ سادات‌کلهری., ‏‫عنوان پشت جلد به انگلیسی: Human rights and freedoms in generalites of Islamic penal code‮ ...‬ چاپ اول: 1397 کتابنامه: ص. 146-154؛ همچنین به صورت زیرنویس, ‏‫کتابنامه: ص.۱۴۶- ۱۵۴؛ همچنین به صورت زیرنویس., تالیف سارا سادات کلهری
‏‫حقوق و تکالیف قیم در حقوق ایران و مصر‮‬
‏‫/ تالیف جمشید نظری‌گزنق.‮‬, ‏‫ص. ع. به انگلیسی: Jamshid Nazari gaznagh. Right and duties guardian in Iranian ...‎‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۱۴۵] - ۱۴۷.‮‬, تالیف جمشید نظری گزنق
‏‫حقوق‌ جزای‌ اختصاصی‌ (۳): جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ (با نگرش تطبیقی‌)‬
/ حسین میرمحمدصادقی, ‏‫چاپ بيست و نهم: تابستان 1394 چاپ سی ام: پاییز 1394 پشت جلد به انگلیسی: .H.M.M.Sadeghi.Offences against security of the state and public tranquility کتابنامه: {‎473}- 483؛ همچنين به صورت زيرنويس, ‏‫, ‏‫کتابنامه: ص. [۴۷۷] - ۴۸۳ ؛ همچنین به صورت زیرنویس ., ‏‫نمایه., حسین میرمحمدصادقی
‏‫حل کامل مسائل مبانی فیزیک‬
‏‫/ دیوید هالیدی، رابرت رزنیک، جرل واکر‬, ‏‫کتاب حاضر راهنمایی است بر کتاب مبانی فیزیک "‭‭‎‭‭‎"‭‭‎Fundamentals of physics, 6th ed,2001‬, ج. ۱ (چاپ نهم و یازدهم: ۱۳۸۷)., ج.۱ (چاپ سیزدهم: ۱۳۸۸)., ج.۱ ( چاپ پانزدهم و شانزدهم : ۱۳۸۹ )., ج.۱(چاپ هفدهم:۱۳۹۰)., ج. ۳ (چاپ سوم و چهارم: ۱۳۸۷)., ج.۳ (چاپ هفتم: ۱۳۸۹)., ‏‫ج. ۳ (چاپ هشتم و نهم: ۱۳۸۹).‬, ‏‫ج.۳(چاپ دهم:۱۳۹۰).‬, ‏‫ج.۳(چاپ سیزدهم:۱۳۹۲).‬, ترجمه : محمود بهار, ج. 2. شاره ها ، موجها و گرما
‏‫حل کامل مسائل متغیرهای مختلط و کاربردها [بر اساس کتاب] جیمز‌وارد براون، روئل‌و. چرچیل: قابل استفاده برای دانشجویان ریاضی،فنی...‬
/ هوشنگ خیراللهی., کتاب حاضر حل‌المسائل کتاب "متغیرهای مختلط و کاربردها" نوشته جیمز وارد براون و روئل‌و. چرچیل است., چاپ دوم :1391, هوشنگ خیراللهی.
‏‫حماسه اقتصادی‮‬: نقشه راه، الزامات، موانع و مسئولیت‌ها در بیانات حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای مدظله العالی رهبر معظم انقلاب اسلامی
/ به کوشش سعید صلح‌میرزایی., ‏‫کتابنامه: ص.[۹۷۴]- ۹۷۶؛ همچنین به صورت زیرنویس.‮‬, سعید صلح میرزایی
‏‫خالی
‏‫/ پژوهشگاه قوه قضاییه.‬
‏‫خانه سکوت‬
‏‫/ اورهان پاموک‬, ‏‫عنوان اصلی:‭ ‭Sessiz Ev.‭‮‬ ‏‫عنوان روی جلد: خانه‌ی سکوت.‬, ., اورهان پاموک‬‏‫؛ ترجمه مریم طباطبائیها.
‏‫خانواده‌درمانی(TA)‬
/نویسنده جیمزاس هورویتز, ‏‫عنوان اصلی:Family theraphy and transactional analysis‭.‬, واژه‌نامه., کتابنامه : ص.[ ۲۸۳]- ۲۸۴.
‏‫خاکستر ستارگان ‮‬
/ مولف نعمت الله ریاضی., ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Nematollah Riazi. Star dust.‎‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۳۱۸ - ۳۲۵].‮‬, نمایه.
‏‫خطای ستارگان بخت ما‮‬
‏‫/ نویسنده جان گرین‮‬, ‏‫عنوان اصلی: The fault in our star,c2012.‎‬, نویسنده جان گرین‮‬‏‫؛ مترجمان میلاد بابانژاد ، الهه مرادی
‏‫خواب گرگ: مجموعه داستان‬
‏‫/ آن‌ ب‍ی‍ت‍ی‌‬, ‏‫عنوان اصلی: park city : new and selected stories‭., آن‌ ب‍ی‍ت‍ی‌‬‏‫؛ ترجمه‌ی امیر امجد.‬
‏‫خواص مکانیکی مواد: مناسب برای رشته‌های مهندسی ...‬
/ تالیف محمدابراهیم ابراهیمی., چاپ چهارم 1395, ‏‫, کتابنامه: ص. [۴۱۵]., ابراهیمی، محمد ابراهیم
‏‫خود تنظیمی (مبانی و مدل‌ها)‮‬
‏‫/ عرفان شمس‮‬, ‏‫کتابنامه: ص.[۲۲۱] - ۲۳۸؛ همچنین به صورت زیرنویس.‮‬, با دیباچه دکتر محمدحسین زارعی, کتابنامه: {223}-238ص.؛ همچنین بصورت زیرنویس
‏‫خودآموز تحلیل آماری پیشرفته با SPSS, LISREL, AMOS جهت تدوین مقالات علمی، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، دکتری و تحقیقات سازمانی
‏‫/ یاسر سبحانی‌فرد، مریم اخوان‌خرازیان., ‏‫کتابنامه: ص.۴۲۳., ‏‫نمایه., یاسر سبحانی‌فرد، مریم اخوان‌خرازیان, نمایه کتابنامه
‏‫خوزستان از آغاز دوران اسلامی تا امروز‮‬
‏‫/ علی‌اکبر ولایتی.‮, ‏‫کتابنامه: ص. [۲۸۱] - ۲۸۶.‬, ‏‫نمایه. ‮, علی‌اکبر ولایتی.‮
‏‫خوزستان در دوران پیش از اسلام‮‬
‏‫/ علی‌اکبر ولایتی.‮‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۱۳۳-۱۳۶., ‏‫نمایه.‮‬, علی‌اکبر ولایتی
‏‫خون خورده یا سرخ سیاه‬
/ مهدی یزدانی‌خرم., این کتاب در سال ۱۳۹۷ تجدید چاپ شده است., مهدی یزدانی‌خرم.
‏‫خیال‌باف‬
‏‫/ پم‌مونوز رایان, ‏‫عنوان اصلی: ‭‭‭‭‭The dreamer,2010.
‏‫خ‍اطرات‌ م‍ن‌: ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ دوره‌ ۱۳۳۴ - ۱۳۱۰‬
/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ س‍ررش‍ت‍ه‌., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏‫داده ساختارها
‏‫/ مولف محمد قدسی.‮‬, چاپ دوم: ۱۳۸۹. چاپ هفتم: 1396, چاپ چهارم : ۱۳۹۲., ‏‫واژه‌نامه.‬, ‏‫کتابنامه:ص. [۴۹۹] - ۵۰۰.‮‬, نمایه., مولف محمد قدسی

صفحه‌ها