طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫جامعه‌شناسی احساسات
‏‫جامعه‌شناسی تاریخی (مفاهیم، نظریه‌ها، نقد و بررسی)‮‬‬
‏‫جامعه‌شناسی سلیقه‬
‏‫جامعه‌شناسی گردشگری شهری: ( تاریخ اندیشه و نظریه در جامعه‌شناسی توریسم)‬
‏‫جایگاه مددکاری اجتماعی در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (بایدها و ضرورت‌ها)‬
‏‫جرم اخلال در نظم عمومی در رویه دادگاه‌ها
‏‫جرم قتل در رویه دادگاه‌ها‮‬
‏‫جرم‌شناسی در پرتو فقه امامیه
‏‫جریان‌های فکری و عاطفی کودکان و نوجوانان
‏‫جزییات معماری در ساختمان‌های مدرن
‏‫جستجوی اطلاعات از نیاز تا باور‮‬
‏‫جشن‌نامه استاد سعیدی
‏‫جغرافیای خاک‌ها (پیدایش، پراکنش، آسیب‌ها و راهکارها)‮‬
‏‫جمشیدنامه: (یادبود اولین درگذشت دکتر جمشید قائمی)‬
‏‫جهات ابطال عوارض شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری
‏‫جهانی شدن و فقر شهری بررسی تطبیقی کلانشهرهای تهران و استانبول‮‬
‏‫جهان‌نما‬ اسطرلاب های کتابخانه و موزه ملی ملک
‏‫جوایز ادبی غیر‌دولتی در ایران
‏‫ج‍ام‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ در ج‍وادی‍ه‌‮‬
‏‫ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ق‍ش‬ ، س‍اخ‍ت‍ار و ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ در دوران‌ م‍ع‍اص‍ر
‏‫ج‍ی‍م‍ز وات‌: آق‍ای‌ م‍اش‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ار‬
‏‫حجم شعر‬‏‫: بررسی و مقایسه اشعار احمد شاملو، سهراب سپهری...
‏‫حدیقه‌الحقیقه
‏‫حرکت‌درمانی (تمرین‌درمانی)‬

صفحه‌ها