طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫تضاد غرب و شرق: ایران و کشورهای غربی‬
‏‫تعارض قاعده فراش و نتیجه آزمایشDNA‬
‏‫تغییر باورهای غیر‌منطقی و دانش جنسی زنان متاهل (با آموزش مهارت‌های شناختی - رفتاری)‬
‏‫تفسیر روان‬
‏‫تفسیری‌ بر حقوق‌ بیع‌ بین‌المللی‌: کنوانسیون‌ ۱۹۸۰ وین‌‬ 1-2-3
‏‫تفکر سیستمی‮‬
‏‫تندآموز درمانگری فراشناختی(فراشناخت درمانی)‮‬
‏‫تندآموز شناخت‌درمانی بک‬
‏‫تنظیم هیجان و مقابله با پرخاشگری نوجوانان
‏‫تنفس صبح‬
‏‫تنها طرف آفتاب را گرفت
‏‫توانبخشی حرفه‌ای در نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اتیسم (راهنمای والدین و مربیان)‮‬
‏‫توانبخشی حرفه‌ای در نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اتیسم (راهنمای والدین و مربیان)‮‬
‏‫تولد و مرگ معنا
‏‫تکنولوژی تولید خمیر کاغذ با فرآیند کرافت‬
‏‫تکنولوژی‌های نوین در بسته‌بندی مواد غذایی‬
‏‫تکنیک‌های رفتار‌درمانی دیالکتیکی برای اختلالات اضطرابی‬
‏‫تکنیک‌های کاربردی نیازسنجی آموزشی (با تاکید بر تشریح الزامات استاندارد بین‌المللی ایزو ۱۰۰۱۵)‮‬
‏‫تیرویید مشکلات هورمونی زنان و راه‌های درمان‬
‏‫تیزفکری: مهارت فهم و سنجش استدلال
‏‫ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ علوم چ‍وب‌ و ک‍اغ‍ذ‮‬ ایران
‏‫ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍رت‍ع‌ و ب‍ی‍اب‍ان‌ ای‍ران‌‮‬
‏‫ت‍ص‍م‍ی‍م‌ ش‍وم‌ ج‍م‍ع‍ه‌ خ‍ون‍ی‍ن‌: م‍ش‍روح‌ م‍ذاک‍رات‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ و ه‍ی‍ئ‍ت‌ دول‍ت‌ در ۱۶/۶/۱۳۵۷ و م‍ش‍روح‌ م‍ذاک‍رات‌ ش‍ورای‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ در ۱۸/۶/۱۳۵۷‬
‏‫جامعه‌شناسی

صفحه‌ها