طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫تضاد غرب و شرق: ایران و کشورهای غربی‬
/‏‫ فرامرز رفیع‌پور.‬, فرامرز رفیع پور
‏‫تعارض قاعده فراش و نتیجه آزمایشDNA‬
؛ تهیه و تنظیم مجید صادق‌نژاد., رحیم نوبهار٬ علی تقی‌زاده٬ نظری‌توکلی٬ قره‌داغی٬ مرادی‌هرندی٬ مجید صادق‌نژاد., کتابنامه: ص. [۶۳] - ۶۵؛ همچنین به صورت زیرنویس., مجید صادق نژاد نائینی
‏‫تغییر باورهای غیر‌منطقی و دانش جنسی زنان متاهل (با آموزش مهارت‌های شناختی - رفتاری)‬
/ مولف اعظم رضایی, کتابنامه: ص. [۸۳] - ۹۳؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏‫تفسیر روان‬
/‏‫ علی مشکینی‬, ‏‫نویسنده در جلدهای ششم و هفتم و هشتم رضا استادی است.‬‬, ‏‫ویراستار در جلدهای ششم، هفتم و هشتم قاسم شیرجعفری است.‬, ‏‫چاپ قبلی: الهادی‏‫، ۱۳۸۸‏.‬, ‏‫ج. ۲- ۸ (چاپ اول:۱۳۹۲).‬, علی مشکینی‬ ؛ ‏‫خطاط عثمان طه‬ ؛ ‏‫ویراستار حسین استادولی.‬
‏‫تفسیری‌ بر حقوق‌ بیع‌ بین‌المللی‌: کنوانسیون‌ ۱۹۸۰ وین‌‬ 1-2-3
/ [نوشته‌ چزاره‌ماسیمو بیانکا، مایکل‌جواکیم‌ بونل‌], چاپ دوم: 1391 3 جلد در یک مجلد کتابنامه, ‏‫عنوان‌ اصلی‌: ‎Commentary on the international sales law: the 1980 vienna sales ‭‭convention‬.‬, کتابنامه‌., [ن‍وش‍ت‍ه‌ چ‍زاره‌م‍اس‍ی‍م‍و ب‍ی‍ان‍ک‍ا، م‍ای‍ک‍ل‌ج‍واک‍ی‍م‌ ب‍ون‍ل‌]؛ نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان؛ ترجمه مهراب داراب پور
‏‫تفکر سیستمی‮‬
‏‫/ دنلا اچ. مدوز‮‬, ‏‫عنوان اصلی: Thinking in systems : a primer,c2008.‎‬, دانلا اچ. مدوز ترجمه: دکتر عادل آذر حامد فلاح تفتی
‏‫تندآموز درمانگری فراشناختی(فراشناخت درمانی)‮‬
‏‫/ تالیف پیتر فیشر، آدرین ولز‮‬‮‬, ‏‫عنوان اصلی:.‭ Metacognitive therapy : distinctive features , 2009 ‏‫کتاب حاضر تحت عنوان" فراشناخت درمانی" با ترجمه منصور بیرامی و علی خادمی توسط انتشارات علم‏‫ در سال ۱۳۸۸ منتشر شده است.‮‬, تالیف پیتر فیشر، آدرین ولز؛ ترجمه مژگان آگاه هریس، مسعود جان بزرگی
‏‫تندآموز شناخت‌درمانی بک‬
‏‫/ تالیف فرانک ویلس‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Frank Wills. The CBT distinctive features series beck's cognitive therapy‭. چاپ دوم کتابنامه ص174-182 نمایه ص 183-184, ‏‫کتابنامه: ص. [۱۷۴]- ۱۸۲.‬, ‏‫نمایه.‬, تالیف فرانک ویلس؛ ترجمه رضا مولودی
‏‫تنظیم هیجان و مقابله با پرخاشگری نوجوانان
‏‫/ مولف زینب زارع‌هرفته., ‏‫کتابنامه: ص. 196 - 201.
‏‫تنفس صبح‬
‏‫/ قیصر امین‌پور.‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Breathing of the morning (cllection of poems‭) . چاپ چهارم, قیصر امین پور
‏‫توانبخشی حرفه‌ای در نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اتیسم (راهنمای والدین و مربیان)‮‬
‏‫/ نویسنده کاوه مقدم.‮‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭kaveh Moghaddam. Vocational rehabilition in adolescence with autism spevtrum disorders ... .‬‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۶۳ - ۶۴.
‏‫توانبخشی حرفه‌ای در نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اتیسم (راهنمای والدین و مربیان)‮‬
‏‫/ نویسنده کاوه مقدم.‮‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭kaveh Moghaddam. Vocational rehabilition in adolescence with autism spevtrum disorders ... .‬‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۶۳ - ۶۴.
‏‫تولد و مرگ معنا
/ نویسنده ارنست بکر, ‏‫عنوان اصلی: ‭The birth and death of meaning : an interdisciplinary perspective on the problem of man,2d ed. 1971.‬‬, ‏‫واژه‌نامه., ‏‫کتابنامه: ص. [۳۰۸ - ۳۱۰] ؛ همچنین به صورت زیرنویس., نمایه.
‏‫تکنولوژی تولید خمیر کاغذ با فرآیند کرافت‬
‏‫/ احمدرضا سرائیان، علی خلیلی.‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: A.R.Saraeian, A.Khalili. Technology of pulp producing with kraft process‭., ‏‫کتابنامه: ص. [۲۹۱]- ۲۹۲.‬, ‏‫نمایه.‬, احمدرضا سراییان علی خلیلی
‏‫تکنولوژی‌های نوین در بسته‌بندی مواد غذایی‬
/ [ویراستار جانگ اچ. هان], ‏‫عنوان اصلی: Innovations in food packaging , 2005‭‮‬, ‏‫کتابنامه.‬, جانگ اچ هان
‏‫تکنیک‌های رفتار‌درمانی دیالکتیکی برای اختلالات اضطرابی‬
‏‫ / تالیف الکساندر ل.چابمن، کیم‌ل. گرتز، متیوت. تول‬, ‏‫عنوان اصلی: ‭ The dialectical behavior therapy skills workbook for anxiety : breaking free from worry, panic, PTSD & other anxiety symptoms,2011., ‏‫واژه‌نامه.‬, ‏‫کتابنامه: ص.۲۰۷-۲۱۲.‬, تالیف الکساندر چاپمن، کیم ال گرتز، متیو ت تول؛ ترجمه سید مرتضی ارجمندی نسب
‏‫تکنیک‌های کاربردی نیازسنجی آموزشی (با تاکید بر تشریح الزامات استاندارد بین‌المللی ایزو ۱۰۰۱۵)‮‬
/ مولفان اباصلت خراسانی، اکبر عیدی., چاپ دوم: ۱۳۹۱ (فیپا)., ‏‫کتابنامه: ص. [۳۳۷] - ۳۴۲.‮‬
‏‫تیرویید مشکلات هورمونی زنان و راه‌های درمان‬
/ نویسنده مری.جی شامن, ‏‫عنوان اصلی: ‭The thyroid hormone breakthrough : overcoming sexual and hormonal problems at every age ,2006.‬
‏‫تیزفکری: مهارت فهم و سنجش استدلال
‏‫/ حامد صفایی‌پور، با همکاری الهام یوسفی., ‏‫کتابنامه: ص.۲۹۷., حامد صفائی پور ، با همکاری الهام یوسفی
‏‫ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ علوم چ‍وب‌ و ک‍اغ‍ذ‮‬ ایران
‏‫/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ اح‍م‍دمسعود رضا حبیبی... [و دی‍گ‍ران‌].‮‬‮‬, ‏‫ص. ع. به انگلیسی: .‭‎‭Wood & paper reasearch‮‬‬, نویسندگان جلد اول: احمد جهان‌لتیباری، عبدالرحمن حسین‌زاده و تقی طبرسا است., ‏‫نویسندگان جلد سوم: امیر نوربخش، کاظم دوست‌حسینی، عبدالرحمن حسین‌زاده، احمد جهان‌لتیباری، داود پارساپژوه، ابوالفضل کارگرفرد...‬, ‏‫نویسندگان جلد چهارم: مسعودرضا حبیبی، احمدجهان لتیباری، عبدالرحمن حسین‌زاده، مهدی فایزی‌پور و ... ., ‏‫ه‍ر ج‍ل‍د ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍ام‍ل‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‍ی‌ از ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اس‍ت‌.‮‬, ج. ۱ (چاپ اول: ۱۳۷۵)., ‏‫ج.۲ (چاپ اول: ۱۳۷۶).‬, ‏‫ج. ۳ (چاپ اول: ۱۳۷۶).‬, ‏‫ج. ۴ و ۶ (چاپ اول: ۱۳۷۷).‭‬‮‬, ‏‫ج‌. ۸ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۷۸).‮‬, ‏‫ج. ۹ و ۱۱- ۱۳ (چاپ اول: ۱۳۷۹).‮‬, ‏‫ج‌. ۱۵ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۰).‮‬, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏‫ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍رت‍ع‌ و ب‍ی‍اب‍ان‌ ای‍ران‌‮‬
‏‫/ وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ا و م‍رات‍ع‌.‮‬, ‏‫نهمین ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ وی‍ژه‌ن‍ام‍ه‌ م‍ق‍الات‌ "اول‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دام‌ و م‍رت‍ع‌ ۲ - ۳ م‍ردادم‍اه‌ ۱۳۸۰ س‍م‍ن‍ان‌" است.‮‬, ‏‫‏‏‏ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‭‭‭‎Iranian range and desert research‬., ‏‫ج‌.۲ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۷۹).‮‬, ‏‫ج. ۳ و ۴ (چاپ اول: ۱۳۸۰).‮‬, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏‫ت‍ص‍م‍ی‍م‌ ش‍وم‌ ج‍م‍ع‍ه‌ خ‍ون‍ی‍ن‌: م‍ش‍روح‌ م‍ذاک‍رات‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ و ه‍ی‍ئ‍ت‌ دول‍ت‌ در ۱۶/۶/۱۳۵۷ و م‍ش‍روح‌ م‍ذاک‍رات‌ ش‍ورای‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ در ۱۸/۶/۱۳۵۷‬
/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌., نمایه., ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌.
‏‫جامعه‌شناسی
/ آنتونی گیدنز، فیلیپ ساتن, ‏‫عنوان اصلی: .Sociology,7th ed, ‏‫واژه‌نامه., ‏‫کتابنامه., ‏‫نمایه.

صفحه‌ها