طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫تحلیل آماری (رشته آمار)
‏‫/ پرویز نصیری، سیدعلی‌اکبر احمدی، علی صالحی., ‏‫چاپ اول: ۱۳۹۰ (فیپا).‬, ‏‫چاپ دوم.‬, ‏‫عنوان دیگر: تحلیل آماری.‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۲۸۵].‬
‏‫تحلیل روان‌شناختی شادکامی( (منابع، ساختارها، پیوست‌ها)
‏‫/ تالیف ابوالقاسم خوش‌کنش، مژده جانه., ‏‫کتابنامه.
‏‫تحلیل سازه‌ها ( روش کلاسیک و ماتریسی)‬
/ تالیف محمدرضا اخوان‌لیل‌آبادی ، شاپور طاحونی., ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭M.R.Akhavan layl abadi ,SH.Tahoni.Structural analysis‭‭.‬‬‬‬, ‏‫چاپ بیست و هشتم: ۱۳۸۸.‬, ‏‫چاپ بیست و نهم و سی‌ام: ۱۳۸۹.‬, ‏‫چاپ سی و یکم: ۱۳۹۰.‬, سی‌و چهارم و سی و پنجم: ۱۳۹۲.
‏‫تحلیل سری‌های زمانی با استفاده از EViews و MATLAB‏‫
احمد نریمانی و رضا نریمانی, کتابنامه:ص.۱۹۳
‏‫تحلیل شبکه‌های اجتماعی به همراه آموزش نرم‌افزار UCINET
‏‫/ تالیف و ترجمه ابوالفضل رمضانی، علی میرزا‌محمدی.
‏‫تحلیل نقاشی کودکان‮‬
‏‫/ مريم خليلی‌دامغانی.‮‬, عنوان روی جلد : ‏‫تحلیل نقاشی کودکان‮‬ با آموزش گام به گام تفسیر آزمون ترسیم خانواده ., کتابنامه : ص . [۱۱۷] - ۱۲۱ .
‏‫تحلیل و تشریح کامل مسائل حرارت و ترمودینامیک زیمانسکی- دیتمن همراه با آزمون‌های کارشناسی ارشد فیزیک (ترمودینامیک و مکانیک آماری)‬
‏‫/ مولفین قاسم اسکویی، الهه مطهری‌فر، فائزه اسکویی.‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Zemansky, Dittman. Instructor' s solution manual to accompany heat & thermodynamics‭., کتاب حاضر حل‌المسایل کتاب "حرارت و ترمودینامیک" اثر زیمانسکی و ریچارد دیتمن است., مولفین قاسم اسکویی، الهه مطهری‌فر، فائزه اسکویی
‏‫تحلیل و تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک نوین(فیزیک جدید) وایدنر-سلز
‏‫/ مولفین قاسم اسکویی،الهه مطهری‌فر،حامد جباریها., ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭Instructor s solution manual to accompany elementary modern physics by weidner & sells., ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر راه‍ن‍م‍ای ک‍ت‍اب‌ "م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ن‍وی‍ن‌" ن‍وش‍ت‍ه‌ ری‍چ‍ارد وای‍دن‍ر و راب‍رت‌ س‍ل‍ز از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی است., ‏‫چاپ دوم., ‏‫چاپ قبلی: آراد‌کتاب،۱۳۸۸.(۱۳۴ص), عنوان روی جلد: ‏‫تحلیل و تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک نوین(فیزیک جدید) وایدنر-سلز همراه با آزمونهای کارشناسی ارشد فیزیک( فیزیک جدید)., مولفین: قاسم اسکویی، الهه مطهری، حامد حباریها
‏‫تحلیل و طراحی الگوریتم‌ها (رشته کامپیوتر)‬‏‫
جعفر تنها ، احمد فراهی, چاپ دوم: شهریور ۱۳۸۶. چاپ چهارم: آبان ۱۳۸۸. چاپ ششم: مهر ۱۳۸۹.‬ ‏‫چاپ نهم: شهریور ۱۳۹۲.‬ ‏‫کتابنامه: ص. [۳۸۹]-۳۹۰.‬
‏‫تحلیل گفتمان سیاسی
‏‫/ [نویسندگان] ارنستو لاکلا ...[و دیگران]‬, نویسندگان ارنستو لاكلا، شنتال موف، نورمن فركلاف، تئون فن‌دیک، روث وداک، تئو فن‌ليوون، ميشل پشو، ديويد هوارث، ايزابلا فركلاف و ويوين بر., ‏‫ص.ع. به انگلیسی: ‭Ernesto Laclau ...[etal], Selection and translation Amir‭ Rezaeipanah, Somaye ShokatiMoqarab. Political discourse analysis: The political as a discursive construction., ‏‫واژه‌نامه. ‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۲۹۵] - ۳۴۴., ‏‫نمایه.‮‬
‏‫تحلیلی بر فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه (رشته‌های حسابداری و ...) شامل
/‏‫ تالیف افسانه خوش‌رفتار، بتول ستاری‌ینگجه.‬, ‏‫کتاب حاضر بر اساس کتاب "فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه" تالیف اسفندیار فرج‌وند است.‬, تالیف افسانه خوش‌رفتار، بتول ستاری‌ینگجه.
‏‫تخصیص قابلیت اطمینان
/ مولفین مهدی کرباسیان، محمدمهدی قوچانی, کتابنامه : ص. ۱۴۳ - ۱۴۴., مولفین مهدی کرباسیان، محمدمهدی قوچانی
‏‫تدریس اثربخش با کمک فناوری اینترنت(آموزش و تمرین)
/ تالیف آلن پریچارد, ‏‫عنوان اصلی: Effective teaching with internet technologies : pedagogy and practice, ‏‫واژه‌نامه., ‏‫کتابنامه.
‏‫تدوین ره‌نگاشت برای راهبرد و نوآوری: هماهنگ‌سازی فناوری و بازار در جهان پویا
/ نویسندگان رابرت فال،کلیر فرخ،دیوید پروبرت, ‏‫عنوان اصلی: Roadmapping for strategy and innovation : aligning technology and markets in a dynamic world, ‏‫نمایه., کتابنامه.
‏‫ترازیابی خدمات و تسهیلات پارک‌های منتخب علم و فناوری در جهان‮‬
‏‫/ تالیف امیرعلی سیف‌الدین، مهدی حمیدی، مهدی هاجری, ‏‫پشت جلد به انگلیسی:. ...A. Saifoddin. Benchmarking services and facilities of selected science‬, کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏‫ترجمه و توضیح واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی کتاب " متون روان‌شناسی به زبان ساده ‮‬"
‏‫/ مولف محمدمهدی خادم‌زاده.‮‬, ‏‫کتاب حاضر راهنمایی بر کتاب ‏Psychological texts in easy language اثر محمدمهدی خادم‌زاده است.‮‬‮‬
‏‫ترجمه‌شناسی قرآن کریم: رویکرد نظری و کاربردی (مطالعه از سطح واژگان تا ساخت جمله)‬
/‏‫ مولف احمد پاکتچی.‬, ‏‫کتابنامه : ص. ۴۳۵ - ۴۵۵ ؛ همچنین به صورت زیرنویس.‬, مولف احمد پاکتچی
‏‫تشریح جامع مسائل شیمی‌ فیزیک ایراان. لوین ویراست ششم‬
‏‫/ ترجمه و تالیف علیرضا خورشیدی‌حسینی، پریسا رحیمی.‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Solution manual of physical chemistry‭ ... ., کتاب حاضر تشریح مسائل کتاب " شیمی‌فیزیک " تالیف آیران. لوین است., ج.۲(چاپ دوم: ۱۳۹۲)., ایرا ان.لوین؛ ترجمه و تالیف علیرضا خورشیدی حسینی ، پریسا رحیمی
‏‫تشریح جامع مسائل شیمی‌ فیزیک: ترمودینامیک و سینیتیک شیمیایی پ‍ی‍ت‍ر ات‍ک‍ی‍ن‍ز - ج‍ول‍ی‍و‌ دی‌پ‍ای‍ولا
‏‫/ ترجمه و تاليف سيد‌اسماعيل هاشمی., ‏‫کتاب حاضر حل‌المسائل کتاب "شیمی فیزیک" تالیف پیتر ویلیام اتکینز و خولیو د پائولا است., ترجمه و تاليف اسماعيل هاشمی.
‏‫تشریح و تحلیل کامل مسائل کتاب الکترودینامیک کلاسیک (جان دیوید جکسون ویرایش سوم ۱۹۹۸)‬
/ مولفان علی‌اکبر مسلم‌زاده، فرین پاینده, چاپ دوم. چاپ قبلی کتاب حاضر قبلا تحت عنوان "تشریح کامل مسائل الکترودینامیک کلاسیک جان. دیوید. جکسون" در سال ۱۳۸۸ منتشر شده است. عنوان روی جلد: ‏‫<تشریح و تحلیل مسائل الکترودینامیک کلاسیک جان. دیوید. جکسون (ویرایش سوم ۱۹۹۸)>. کتاب حاضر راهنمای کتاب "ال‍ک‍ت‍رودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌" تألیف جان‌ دیوید جکسون است.
‏‫تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج‏‫ دیوید‌ک چنگ
/مولفان فاطمه ولایتی، محمدرضا هادیان., کتاب حاضر حل‌المسائل کتاب "الکترومغناطیس میدان و موج" تالیف دیویدکئون چنگ است. نویسنده های جلد اول: فاطمه ولایتی و محمد رضا هادیان؛ نویسنده های جلد دوم: مهندس شهرام رهنما و مهندس فاطمه ولایتی جلد اول: 255 ص. ؛ جلد دوم: 291 ص.
‏‫تشریح کامل مسائل شیمی - فیزیک(ویراست پنجم) بر اساس تألیف ایرا لواین(Ira-N- Levine)‬
/ مؤلف مجتبی نعمتی‌زاد, کتاب حاضر تشریح مسائل کتاب " شیمی‌ فیزیک " تألیف آیران. لوین است., تالیف: ایرا لواین ،مولف: مجتبی نعمتی زاده ،محمد حسین محسنیان
‏‫تصمیم‌سازی اخلاقی در کسب و کار‬
/ مولف لارنس ب چانکو, ‏‫عنوان اصلی:‭Ethical decision making in marketing, c1995., چانکو ‏‫لارنس بی.‬

صفحه‌ها