طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫تحلیل آماری (رشته آمار)
‏‫تحلیل روان‌شناختی شادکامی( (منابع، ساختارها، پیوست‌ها)
‏‫تحلیل سازه‌ها ( روش کلاسیک و ماتریسی)‬
‏‫تحلیل سری‌های زمانی با استفاده از EViews و MATLAB‏‫
‏‫تحلیل شبکه‌های اجتماعی به همراه آموزش نرم‌افزار UCINET
‏‫تحلیل عاملی، مدل‌سازی معادلات ساختاری و چند‌سطحی همراه با استفاده از نرم‌افزارهای LISREL - HLM - SAS - SPSS ‬
‏‫تحلیل نقاشی کودکان‮‬
‏‫تحلیل و تشریح کامل مسائل حرارت و ترمودینامیک زیمانسکی- دیتمن همراه با آزمون‌های کارشناسی ارشد فیزیک (ترمودینامیک و مکانیک آماری)‬
‏‫تحلیل و تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک نوین(فیزیک جدید) وایدنر-سلز
‏‫تحلیل و طراحی الگوریتم‌ها (رشته کامپیوتر)‬‏‫
‏‫تحلیل گفتمان سیاسی
‏‫تحلیلی بر فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه (رشته‌های حسابداری و ...) شامل
‏‫تخصیص قابلیت اطمینان
‏‫تدریس اثربخش با کمک فناوری اینترنت(آموزش و تمرین)
‏‫تدوین ره‌نگاشت برای راهبرد و نوآوری: هماهنگ‌سازی فناوری و بازار در جهان پویا
‏‫ترازیابی خدمات و تسهیلات پارک‌های منتخب علم و فناوری در جهان‮‬
‏‫ترجمه و توضیح واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی کتاب " متون روان‌شناسی به زبان ساده ‮‬"
‏‫ترجمه‌شناسی قرآن کریم: رویکرد نظری و کاربردی (مطالعه از سطح واژگان تا ساخت جمله)‬
‏‫تشریح جامع مسائل شیمی‌ فیزیک ایراان. لوین ویراست ششم‬
‏‫تشریح جامع مسائل شیمی‌ فیزیک: ترمودینامیک و سینیتیک شیمیایی پ‍ی‍ت‍ر ات‍ک‍ی‍ن‍ز - ج‍ول‍ی‍و‌ دی‌پ‍ای‍ولا
‏‫تشریح و تحلیل کامل مسائل کتاب الکترودینامیک کلاسیک (جان دیوید جکسون ویرایش سوم ۱۹۹۸)‬
‏‫تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج‏‫ دیوید‌ک چنگ
‏‫تشریح کامل مسائل شیمی - فیزیک(ویراست پنجم) بر اساس تألیف ایرا لواین(Ira-N- Levine)‬
‏‫تصمیم‌سازی اخلاقی در کسب و کار‬

صفحه‌ها