طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫بیوتکنولوژی گیاهان دارویی از تحقیقات پایه تا کاربردهای صنعتی
‏‫بیوفیزیک
‏‫ب‍رادران‌ رای‍ت‌: ت‍ول‍د ه‍وان‍وردی‌ م‍درن‌‮‬
‏‫ب‍ری‍دگ‍ی‌ه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ و ف‍ض‍اه‍ای‌ م‍م‍ت‍د ن‍خ‌وار‮‬، هنری ا. سیریانی
‏‫ب‍ن‍ده‍ش‌ ه‍ن‍دی‌: م‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ پ‍ارس‍ی‌ م‍ی‍ان‍ه‌ ( پ‍ه‍ل‍وی‌ س‍اس‍ان‍ی‌)‬
‏‫ب‍ی‍اد ش‍ه‍دای‌ س‍ی‌ام‌ ت‍ی‍رم‍اه‌ ۱۳۳۱ ‬
‏‫تئوری اقتصاد خرد
‏‫تئوری‌های سازمان و مدیریت پیشرفته
‏‫تاریخ آمریکا از ۱۴۹۲ تا ۲۰۰۱‬
‏‫تاریخ زبان و ادب فارسی در سند و پیوستگی‌های آن با ایران
‏‫تاریخ سیاسی
‏‫تاریخ طراحی شهری
‏‫تاریخ عقاید اقتصادی از افلاطون تا دوره معاصر (از ۶۰۰ قبل از میلاد تا ۲۰۰۰ میلادی)
‏‫تاریخ فرهنگ کاشان
‏‫تاریخ فلسفه‌ی راتلج‬
‏‫تاریخ فلسفه‬
‏‫تاریخ مالی ایران در روزگار صفویان و قاجاریان (۱۹۲۵ - ۱۵۰۰)‬
‏‫تاریخ مالی ایران در روزگار صفویان و قاجاریان (۱۹۲۵ - ۱۵۰۰)‬
‏‫تاریخ مصور تئاتر آکسفورد‮‬
‏‫تجربه‌های طراحی نگاهی به آثار دانشجویان
‏‫تجربیات پروژه‌های بهره‌مند از وام بانک جهانی در بخش آب و فاضلاب ایران برنامه تخلیه فاضلاب های صنعتی به فاضلاب روهای شهری (CAPs)
‏‫تجربیات پروژه‌های بهره‌مند از وام بانک جهانی در بخش آب و فاضلاب ایران برنامه ریزی عملیاتی در شرایط اضطراری (EOP)
‏‫تجربیات پروژه‌های بهره‌مند از وام بانک جهانی در بخش آب و فاضلاب ایران طرح مدیریت و پایش محیط زیست(EMMP)‬
‏‫تحفه‌السالک

صفحه‌ها