طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫بحران‌های گردشگری و مدیریت مخاطرات در آسیا و اقیانوسیه‬
‏‫بخت پریشان‬‏‫
‏‫بدبختی باشکوه‮‬
‏‫برخی بررسی‌ها پیرامون جهان‌بینی‌ها و جنبش‌های اجتماعی در ایران
‏‫بررسی ماهیت قراردادهای پیمان و پیمانکاری EPC‬‬
‏‫بررسی مرمت در معماری‮
‏‫بررسی وضعیت تشیع و تصوف در دوره ایلخانان‬
‏‫برنامه‌ریزی استراتژیک کاربردی‬
‏‫برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی‮‬
‏‫برنامه‌ریزی درسی در عصر پست‌مدرن‬
‏‫برنامه‌ریزی فضایی و توسعه شهری (رویکرد انتقادی)
‏‫برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری‬
‏‫برنامه‌نویسی با پایتون ۳‮‬
‏‫برنامه‌نویسی شی‌گرا به زبان ++C‬
‏‫برنامه‌ی بازسازی موزه‌ی ایران باستان‮‬
‏‫به این هم می‌گن تاریخ!؟‮‬
‏‫به سادگی سلام: مجموعه شعر‮‬
‏‫به سوی اقتصاد سبز‬ : ‏‫مسیرهایی برای توسعه پایدار و فقرزدایی
‏‫بهار زندگی در زمستان تهران
‏‫بهبود روان‌شناختی
‏‫بهبود روان‌شناختی: توانبخشی بیماری های مزمن روانی با رویکرد روانشناسی مثبت نگر
‏‫بچه تمساح کجا رفت؟‮‬
‏‫بیان‌الفرقان فی توحیدالقرآن‬
‏‫بین‌المللی‌شدن آموزش عالی در آسیا

صفحه‌ها