طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫بررسی مرمت در معماری‮
‏‫/ مولفین سیداحسان بلادی، علی غیاثوند، مهری احمدی‌گرکانی.‮, ‏‫کتابنامه: ص. 200., مولفین احسان بلادی، علی غیاثوند، مهری احمدی‌گرکانی
‏‫بررسی وضعیت تشیع و تصوف در دوره ایلخانان‬
‏‫/ تالیف سمیرا بهزادی.‬‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۲۰۳- ۲۱۱؛ همچنین به صورت زیرنویس.‬
‏‫برنامه‌ریزی استراتژیک کاربردی‬
‏‫/ تالیف حمیدرضا رضوانی.‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭Hamidreza Rezvani. Applied strategic planning., ‏‫چاپ چهارم.‮‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۳۱۷] - ۳۲۶.‬
‏‫برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی‮‬
‏‫/ محمد يمنی‌دوزی‌سرخابی.‮‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۳۱۳-۳۲۲. ‮‬
‏‫برنامه‌ریزی درسی در عصر پست‌مدرن‬
/ تالیف پاتریک اسلاتری, ‏‫عنوان اصلی: Curriculum development in the postmodern era, 2nd. ed, 2006.‎, کتابنامه: ص. [ ۴۸۱ ] - ۵۱۱.
‏‫برنامه‌ریزی فضایی و توسعه شهری (رویکرد انتقادی)
‏‫/ پیر کارلو پالرمو، داویده پونتزینی, ‏‫عنوان اصلی: Spatial planning and urban development : critical perspectives ,c2010, ‏‫چاپ قبلی: انتشارات نوروزی، ‫۱۳۹۶.‬(فیپا)., ‏‫کتاب حاضر اولین بار تحت عنوان " برنامه‌ریزی فضایی و توسعه شهری : دیدگاه‌های انتقادی" توسط انتشارات نوروزی در سال ۱۳۹۶ فیپا گرفته است., ‏‫کتابنامه:ص. ۳۰۱ -۳۳۹., ‏‫نمایه.
‏‫برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری‬
/ تالیف کرامت‌الله زیاری., ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Keramatollah Ziari. Urban land use planning‭., چاپ قبلی: دانشگاه یزد ، ۱۳۸۱., چاپ هشتم ., کتابنامه: ص. ۱۸۵-۱۸۹؛ همچنین به صورت زیرنویس., تالیف کرامت الله زیاری
‏‫برنامه‌نویسی با پایتون ۳‮‬
‏‫/ نویسنده آلن بی‌دوانی‮‬‮‬, ‏‫عنوان اصلی: Think Python.2nd ed, 2016.‎‬
‏‫برنامه‌نویسی شی‌گرا به زبان ++C‬
/ فرشاد ترابی, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Farchad Torabi. Object-oriented programming‭ ... ., واژه‌نامه., کتابنامه., نمایه.
‏‫برنامه‌ی بازسازی موزه‌ی ایران باستان‮‬
‏‫/ تدوین‌کنندگان محمدرضا کارگر، فابریتسیو آگو‮‬, فی‍پا, 1
‏‫به این هم می‌گن تاریخ!؟‮‬
‏‫/ نوشته کیتی کک‌آرنستین و دانا گاتری‮‬, ‏‫عنوان اصلی: I cant believe its history..., c1993.‎‬, نویسندگان کیتی کک آرنستین، دانا گاتری ؛ مترجم ناتالی چوبینه
‏‫به سادگی سلام: مجموعه شعر‮‬
‏‫/ سروده‌ی پوران بهرام.‮‬, پوران بهرام
‏‫به سوی اقتصاد سبز‬ : ‏‫مسیرهایی برای توسعه پایدار و فقرزدایی
[سازمان ملل متحد، برنامه محیط زیست] ؛ ‏‫مترجمان مجید شفیع‌پور، نرگس صفار, ‏‫‏‫عنوان اصلی: Towards a green economy : pathways to sustainable development and poverty eradication : a synthesis for policy makers, c2011 ‏‫عنوان روی جلد: بسوی اقتصاد سبز: مسیرهایی برای توسعه پایدار و فقرزدایی تلفیقی برای سیاست‌گذاران
‏‫بهار زندگی در زمستان تهران
‏‫/ احمد زیدآبادی, چاپ چهارم, احمد زیدآبادی؛ ویرایش مونا سیف.
‏‫بهبود روان‌شناختی
/ تالیف ریتا اندرسن، لیندزی‌ج. ادس، پیتر کاپوتی, ‏‫عنوان اصلی: ‭Psychological recovery: beyond mental illness, 2011.‎, واژه‌نامه., کتابنامه: ص. [۲۶۷] - ۲۸۰؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏‫بهبود روان‌شناختی: توانبخشی بیماری های مزمن روانی با رویکرد روانشناسی مثبت نگر
/ تالیف ریتا اندرسن، لیندزی‌ج. ادس، پیتر کاپوتی, ‏‫عنوان اصلی: ‭Psychological recovery: beyond mental illness, 2011.‎ نمایه ص254-266 کتابنامه ص 267-280, واژه‌نامه., کتابنامه: ص. [۲۶۷] - ۲۸۰؛ همچنین به صورت زیرنویس., تالیف ریتا اندرسن، لینزی ادس، پیتر کاپوتی؛ ترجمه رویا حبیبی، ندا حبیبی
‏‫بچه تمساح کجا رفت؟‮‬
‏‫/ نویسنده یگانه مرادی‌لاکه‮‬, یگانه مرادی لاکه؛ تصویرگر سارا خرامان
‏‫بیان‌الفرقان فی توحیدالقرآن‬
‏‫/ مجتبی قزوینی‬, ج. ۱ (چاپ دوم : ۱۳۹۲ )., ‏‫کتابنامه.‬, مجتبی قزوینی، با تعلیقات جعفر سیدان
‏‫بین‌المللی‌شدن آموزش عالی در آسیا
‏‫/ نویسندگان رضا ماحوزی...[ و دیگران]., ‏‫نويسندگان رضا ماحوزی،جبار رحمانی،سيد‌عبدالامير نبوی،رضا مهدی، ناصرالدين علی‌تقويان و ليلا فلاحتی., رضا ماحوزی
‏‫بیوتکنولوژی گیاهان دارویی از تحقیقات پایه تا کاربردهای صنعتی
‏‫/ نویسندگان[صحیح: ویراستاران] اولیور قیصر، ویم کواکس, عنوان اصلی: Medicinal Plant Biotechnology from basic research to industrial application, نویسندگان اولیور قیصر، ویم کواکس‏‫؛ مترجمین عظیم قاسم‌نژاد، زینب محکمی.
‏‫بیوفیزیک
‏‫چاپ دوم.‮‬
‏‫ب‍رادران‌ رای‍ت‌: ت‍ول‍د ه‍وان‍وردی‌ م‍درن‌‮‬
‏‫/ آن‍ا اس‍پ‍راول‌‮‬, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The Wright brothers: the birth of modern aviation, c1999.‎‬‬‬‎‎, ‏‫چاپ دوم.‮‬, ‏‫نمایه.‮‬‮‬
‏‫ب‍ری‍دگ‍ی‌ه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ و ف‍ض‍اه‍ای‌ م‍م‍ت‍د ن‍خ‌وار‮‬، هنری ا. سیریانی
‏‫/ ه‍ن‍ری‌ ا. س‍ی‍ری‍ان‍ی‌‮‬, ‏‫فارسی ـ انگلیسی.‮‬, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‎Henri E. Ciriani: cesure urbane e spazi filanti‬‬, ‏‫
‏‫ب‍ن‍ده‍ش‌ ه‍ن‍دی‌: م‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ پ‍ارس‍ی‌ م‍ی‍ان‍ه‌ ( پ‍ه‍ل‍وی‌ س‍اس‍ان‍ی‌)‬
/ فردیناند یوستی, فارسی- پهلوی, ‏‫عنوان اصلی: .Der Bundehesh‬, ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۸۶] - ۳۹۲.‬, نمایه.

صفحه‌ها