طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫انسان از آغاز تا انجام
‏‫انسان‌ در حکمت صدرایی(ویژه رشته‌های علوم انسانی)‮‬‮‬
‏‫انضباط موثر برای کودکان ۱۲-۲ سال‮‬ «۳-۲-۱» سحرآمیز
‏‫انقلاب فرهنگی‬
‏‫انگیزش و راهبردهای یادگیری برای موفقیت در دانشگاه، با تمرکز بر یادگیری خود نظم‌دهی‮‬
‏‫اهل‌بیت علیه السلام در آثار دانشمندان اندلس‬
‏‫اورژانس‌های روان‌پزشکی Comprehensive 2017‬
‏‫ایده دانشگاه
‏‫ایران در بحران‮‬
‏‫ایران و دو جنبش در نیم قرن(مشروطه و نفت)‮‬
‏‫ایران و دو جنبش در نیم قرن(مشروطه و نفت)‮‬
‏‫اینکوترمز ۲۰۱۰‬
‏‫ای‍ران‌: روح‌ ی‍ک‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‌روح‌ و نه گ‍ف‍ت‌ و گ‍وی‌ دی‍گ‍ر‬ با میشل فوکو
‏‫باد در درختان بید‮
‏‫بازار بزرگ تبریز و بازارچه‌های پیرامونی آن در دویست سال اخیر ‮‬
‏‫بازارهای مالی پیشرفته؛ نظریه‌ها و کاربردها‬
‏‫بازاریابی صنعتی‮‬
‏‫بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی
‏‫بازی ریپلی‬
‏‫بازی‌های فکری برای دست‌های کوچک‬‬
‏‫بازی‌وارسازی: مفاهیم و کاربردها‮
‏‫بالزن‌ها‮‬
‏‫بایسته‌های آیین‌نگارش حقوقی و کیفری
‏‫بحرالانساب‮‬: شرح حال شیخ جام (ژنده‌پیل)، فرزندان و اعقاب وی تا قرن یازدهم‏‫

صفحه‌ها