طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫انسان از آغاز تا انجام
‏‫/ جوادی‌آملی, چاپ دوم : ۱۳۸۹., چاپ چهارم: پاییز ۱۳۹۲., ‏‫چاپ ششم: پاییز ۱۳۹۴.‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۲۴۷ - ۲۵۱., جوادی‌آملی‏‫؛ تحقیق و گردآوری و تنظیم مصطفی موسوی‌تبار
‏‫انسان‌ در حکمت صدرایی(ویژه رشته‌های علوم انسانی)‮‬‮‬
‏‫/ مرتضی شجاری‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Morteza Shajari. Human being in Sadra s philosophy.‎‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۲۶۹] - ۲۸۰.‮‬‮‬‮‬, مرتضی شجاری
‏‫انضباط موثر برای کودکان ۱۲-۲ سال‮‬ «۳-۲-۱» سحرآمیز
‏‫/ نوشته توماس‌دبليو. فلان‮‬, ‏‫عنوان اصلی: 1‭-2-3 magic: effective discipline for children 2-12,4th ed.‬, ‏‫کتاب حاضر اولین بار تحت عنوان "۱، ۲، ۳": م‍ع‍ج‍زه‌ای‌ در ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍ودک‌: ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍وث‍ر ک‍ودک‍ان‌ ۲ ت‍ا ۱۲س‍ال‍ه‌" با ترجمه م‍ه‍دی‌ ق‍راچ‍ه‌داغ‍ی‌ توسط پیک بهار در سال ۱۳۸۴ منتشر شده است.‮‬‮‬‬
‏‫انقلاب فرهنگی‬
‏‫ / محمدمهدی کوشا.‬, ‏‫ کتابنامه : ص. ۵۳ - ۵۴.‬
‏‫انگیزش و راهبردهای یادگیری برای موفقیت در دانشگاه، با تمرکز بر یادگیری خود نظم‌دهی‮‬
‏‫/ تالیف مايرون چ. دمبو، هلنا سلی‮‬, ‏‫عنوان اصلی : Motivation and learning strategies for college success : a focus on self-regulated learning.4th ed., 2012‎‬, : واژه‌نامه., کتابنامه: ص. [۳۴۱ - ۳۴۸].
‏‫اهل‌بیت علیه السلام در آثار دانشمندان اندلس‬
‏‫/ حمیدرضا مطهری, ‏‫کتابنامه: ص. ۳۸۹ - ۴۰۵.‬, ‏‫نمایه.‮‬, حمیدرضا مطهری‏‫؛ تهيه پژوهشكده تاريخ و سيره اهل‌بيت(ع).
‏‫اورژانس‌های روان‌پزشکی Comprehensive 2017‬
‏‫/ مولفان بنجامین سادوک، ویرجینیا سادوک، پدرو رانیر, کتاب حاضر ترجمه فصل ۳۲ از کتاب" Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry ,10th. ed,2017 " است., بالای عنوان: مرجع کامل روانپزشکی کاپلان - سادوک., عنوان دیگر: مرجع کامل روان‌پزشکی کاپلان - سادوک: اورژانس‌های روان‌پزشکی... ., کتابنامه.
‏‫ایده دانشگاه
‏‫/ گردآوری و ویرایش میثم سفیدخوش‮‬, ‏‫کتاب حاضر از مقالات مختلف با منابعی متفاوت توسط میثم سفیدخوش گردآوری ‮‮‬و توسط گروهی از مترجمین ترجمه شده است., گزینش و ویرایش میثم سفید خوش ، ترجمه جمعی از مترجمان
‏‫ایران در بحران‮‬
‏‫/ نوشته رودی مته‮‬, ‏‫عنوان اصلی: Persia in crisis : Safavid decline and the fall of Isfahan, 2012.‎‬, چاپ قبلی: نشر مرکز، ۱۳۹۳., ‏‫کتابنامه: ص. [۳۸۱] - ۴۱۱.‮‬‬, ‏‫نمایه.‮‬, نوشته رودی مته‮‬‏‫؛ ترجمه خسرو خواجه‌نوری
‏‫ایران و دو جنبش در نیم قرن(مشروطه و نفت)‮‬
‏‫/ سهراب صلاحی.‮, ‏‫کتابنامه: ص. ۳۶۱ - ۳۶۷. ‮‬, سهراب صلاحی.‮
‏‫ایران و دو جنبش در نیم قرن(مشروطه و نفت)‮‬
‏‫/ سهراب صلاحی.‮, ‏‫کتابنامه: ص. ۳۶۱ - ۳۶۷. ‮‬, سهراب صلاحی
‏‫اینکوترمز ۲۰۱۰‬
/اتاق بازرگانی بین‌المللی, ‏‫عنوان اصلی :.‭ Incoterms 2010: ICC rules for the use of domestic and international of trade terms, ‏‫, اتاق بازرگانی بین‌المللی ؛ مترجم مسعود طارم‌سری.
‏‫ای‍ران‌: روح‌ ی‍ک‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‌روح‌ و نه گ‍ف‍ت‌ و گ‍وی‌ دی‍گ‍ر‬ با میشل فوکو
‏‫/ م‍ی‍ش‍ل‌ ف‍وک‍و‬, ‏‫ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ ف‍ران‍س‍ه‌: ‭‭‎Enfermement, psychiatrie, Prison‭. کتابنامه.به صورت زیر نویس‬, چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۰., چاپ سوم: ۱۳۸۳., چاپ پنجم: ۱۳۸۶., چاپ ششم: ۱۳۸۷., ‏‫چاپ هشتم:‌۱۳۹۱.‬, ‏‫چاپ نهم: ۱۳۹۲.‬, چاپ دهم: ۱۳۹۳., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏‫باد در درختان بید‮
/ نویسنده کنت گرهم, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:. ‎The wind in the willows. the open road‬‮‬, ‏‫کتاب حاضر تحت عنوان "‬ب‍اد در م‍ی‍ان‌ ش‍اخ‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ی‍د" با ترجمه ش‍اه‍ده‌ س‍ع‍ی‍دی‌‏‫ توسط نشر چشمه، کتاب ونوشه‏‫ در سال ۱۳۷۸ منتشر شده است.‮‬, نویسنده کنت گرهم‏‫؛ مترجم آرزو احمی
‏‫بازار بزرگ تبریز و بازارچه‌های پیرامونی آن در دویست سال اخیر ‮‬
‏‫/ پژوهش گروهی بنياد ايران‌شناسی‮‬, ‏‫کتابنامه. , پژوهش گروهی بنياد ايران‌شناسی‮‬؛ سرپرست طرح در شعبه آذربايجان شرقی محمود رنجبرفخری؛ ناظر طرح حميدرضا آريان‌فر‏‫؛ طرح، مقدمه، بررسی و تدوين نهايی حسن حبیبی, ‏‫کتابنامه.
‏‫بازارهای مالی پیشرفته؛ نظریه‌ها و کاربردها‬
‏‫/ تدوین و گردآوری بهروز لاری‌سمنانی.‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۲۳۵] .‬
‏‫بازاریابی صنعتی‮‬
‏‫/ نویسنده میلیند فدتار‮‬, ‏‫عنوان اصلی: Industrial marketing,2 nd ed.‎‬
‏‫بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی
/ ادوارد وسترمارک, واژه‌نامه., کتابنامه: ص.[۴۱۱]-۴۳۲., نمایه., ادوارد وسترمارک‏‫؛‌ ترجمه و تعلیقات علی بلوکباشی.
‏‫بازی ریپلی‬
‏‫/ پاتریشیاهای‌اسمیت‬, پاتریشیاهای‌اسمیت‬‏‫؛ ترجمه‌ شهریار وقفی‌پور
‏‫بازی‌های فکری برای دست‌های کوچک‬‬
/ نویسنده و تصویرگر تارو گومی, ‏‫عنوان اصلی : ‏‫‭ Taro Gomi's playful puzzles for little hands : more than 60 guessing games, twisty mazes, logic puzzles, and more!., 2013.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, نویسنده و تصویرگر تارو گومی؛ مترجم نگار عجايبی.
‏‫بازی‌وارسازی: مفاهیم و کاربردها‮
‏‫/ تالیف مرضیه زرین‌بال‌ماسوله‮‬, ‏‫ص. ع. به انگلیسی:‭ Marzieh Zarinbal. Gamification concepts and applications., ‏‫واژه‌نامه., ‏‫کتابنامه: ص. [۱۸۳] - ۱۸۶.‬, ‏‫نمایه.
‏‫بالزن‌ها‮‬
‏‫/ محمدرضا کاتب.‮‬, محمد رضا کاتب.
‏‫بایسته‌های آیین‌نگارش حقوقی و کیفری
/ مولف علی حمز‌ه‌پور, کتابنامه به صورت زیرنویس., مولف علی حمز‌ه‌پور‫؛ با مقدمه محمود عرفانی
‏‫بحرالانساب‮‬: شرح حال شیخ جام (ژنده‌پیل)، فرزندان و اعقاب وی تا قرن یازدهم‏‫
‏‫/ محمد حکیم‌جامی‌نامقی, ‏‫واژه‌نامه.‮, ‏‫کتابنامه: ص. [۳۲۵] - ۳۲۸., ‏‫نمایه. ‬, محمد حکیم‌جامی‌نامقی؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات رضا غوریانی

صفحه‌ها